Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TNAN1HABNE
  A tantárgy neve: Német (haladó) nyelv
  Szak: minden
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 4 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve:
  Oktató(k) neve: Zabóné dr. Varga Irén

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Familie, Wohnort / Artikel, Pronomina, AdjektivdeklinationL
  2.Einkauf, Essen/ PassivL
  3.Verkehr, Reisen / Zeitformen und Konjugation von Verben, ihr GebrauchL
  4.Gesunde Lebensweise, Sport / Verben, Adjektive und Substantive mit PräpositionenL
  5.Wetter, Umweltschutz / ModalverbenL
  6.Wiederholungen, Übungen / 1. KlausurL
  7.Dienstleistungen, Turismus / Zusammengesetzte SätzeL
  8.Lernen, Arbeit, Arbeitslosigkeit / InfinitivkonstruktionenL
  9.Lebenslauf, Bewerbung, VorstellungsgesprächL
  10.Leseverstehen, Hörverstehen / Konjunktiv II.L
  11.Sprachprüfung schriftlicher Teil - ÜbungenL
  12.Sprachprüfung mündlicher Teil - ÜbungenL
  13.Wiederholungen, Übungen / 2. KlausurL
  14.Nachholen, Wiederholen von ArbeitenL
 3. Kötelező irodalom

 4. Ajánlott irodalom

 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A laborok látogatása kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyik, a szóbeli beszámolók és a szódolgozatok összesített értékelése 1…5 jegyekkel történik. A hallgató „letiltva” indexbejegyzést kap, ha hiányzása meghaladja a teljes óraszám 30%-át , ha kötelező fordítási feladatát nem adta be vagy nem írja meg a zárthelyiket. Más esetben a hallgató 1…5 osztályzatot kap.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elvileg lehetséges hiányzást meghaladó hiányzás nem pótolható.
   Elégtelen zárthelyi eredmény esetén egy alkalommal van javításra lehetőség a szorgalmi időszak utolsó két hetében.
   A szódolgozatok javítására félév közben folyamatosan van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen félévközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egy alkalommal vizsga jelleggel javítható.


Frissítve: 18-02-08