Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TNAO1KHBNE
  A tantárgy neve: Orosz (középhaladó) nyelv
  Szak: Bsc mérnök
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 3 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Solymosiné Molnár Margit
  Oktató(k) neve: Krepler Erzsébet, Solymosiné Molnár Margit

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Az eddig tanultak ismétlése, felfrissítéseL
  2.Háztartási gépek, városi intézmények, "van"/"nincs" kifejezéseL
  3.A főnevek birtokos esete, használata, főnevek számok utánL
  4.Ismerkedés: bemutatás, bemutatkozás, kínálásL
  5.Évszakok, hónapok, színek ("milyen színű?"), a melléknevekL
  6.Ebéd, fogások, udvariassági fordulatok étkezés közbenL
  7.1. zárthelyi dolgozatL
  8.Országnevek, és a belőlük képzett melléknevekL
  9.A melléknevek kérdőszavai, tetszésnyilvánítás, "kedvenc"L
  10.Az iskola helységei, osztályzatok, "szeretem"/"nem szeretem" kifejezéseL
  11.Kívánság, v.kivé/v.mivé válni kifejezése, "e" és "i" soros igékL
  12.Sportok, a főnevek tárgyesete, levélírásL
  13.Heti időbeosztás, napszakok, a hét napjai, a létige múlt és jövő idejű alakjaiL
  14.2. zárthelyi dolgozatL
 3. Kötelező irodalom

  1. Székely András-Székely Nyina: Sag za sagom I. tankönyv
  2. Székely András-Székely Nyina: Sag za sagom I. munkafüzet
 4. Ajánlott irodalom

  1. Kosaras István: Orosz nyelvtan a középiskolák számára
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatok látogatása kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   7. és 14. héten zárthelyi dolgozat

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   A teljes óraszám maximum 30%-át meg nem haladó hiányzás, az órákon aktív részvétel.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyik, a kötelező fordítás és a szódolgozatok összesített értékelése 1…5 jegyekkel történik. A hallgató „letiltva” indexbejegyzést kap, ha hiányzása meghaladja a teljes óraszám 30%-át , ha kötelező fordítási feladatát nem adta be vagy nem írja meg a zárthelyiket. Más esetben a hallgató 1…5 osztályzatot kap.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elvileg lehetséges hiányzást meghaladó hiányzás nem pótolható.
   Elégtelen zárthelyi eredmény esetén egy alkalommal van javításra lehetőség a szorgalmi időszak utolsó két hetében.
   A szódolgozatok javítására félév közben folyamatosan van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A 2 zárthelyi írásbeli, minden órán szóbeli.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Nincsen megajánlott jegy vagy elővizsga.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen félévközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egy alkalommal vizsga jelleggel javítható.


Frissítve: 19-09-17