Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TNFAS11BND
  A tantárgy neve: Kritériumtárgyra felkészítő angol szaknyelv
  Szak: Bsc mérnök
  Szakirány: Gépészet, mechatronika, had- és biztonságtechnika
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 4 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Solymosiné Molnár Margit
  Oktató(k) neve: Durkóné Varga Nóra

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.„Szakszövegekre jellemző nyelvtani szerkezetek”L
  2.„Szakszövegekre jellemző nyelvtani szerkezetek”L
  3.„Természettudományos alapszókincs”L
  4.„Természettudományos alapszókincs”L
  5.„Természettudományos alapszókincs”L
  6.„Kritériumtárgy alapszókincse, szakszövegek olvasása, hallgató önálló előadása”
  The Engineering Profession; Machines and Work
  Relevant BBC English Downloads
  L
  7.„Kritériumtárgy alapszókincse, szakszövegek olvasása, hallgató önálló előadása” The Basisc Machines; Machine Components
  Related passages on students’ request
  L
  8.„Kritériumtárgy alapszókincse, szakszövegek olvasása, hallgató önálló előadása” Friction; Steam Engines
  Relevant BBC English Downloads
  L
  9.„Kritériumtárgy alapszókincse, szakszövegek olvasása, hallgató önálló előadása”
  The Internal Combustion Engine; Gas Turbines and Other Types of Engines
  Related passages on students’ request
  L
  10.Industrial Engineering and Automation „Kritériumtárgy alapszókincse, szakszövegek olvasása, hallgató önálló előadása”
  Relevant BBC English Downloads
  L
  11.„Kritériumtárgy alapszókincse, szakszövegek olvasása, hallgató önálló előadása”Mechanisms, etc relevant passages
  Related passages on students’ request
  L
  12.– Forces in Engineering, etc relevant passages
  Relevant BBC English Downloads
  L
  13.„Kritériumtárgy alapszókincse, szakszövegek olvasása, hallgató önálló előadása”
  „Álláskeresés: önéletrajz, motivációs levél, interjú”
  „Kritériumtárgy alapszókincse, szakszövegek olvasása, hallgató önálló előadása”
  L
  14.„Összefoglalás, értékelés”L
 3. Kötelező irodalom

  1. E. J. Hall: The Language of Mechanical Engineering in
  2. Anyagok az AGI ATT honlapján
  3. Órai jegyzet
 4. Ajánlott irodalom

  1. E. H. Glendinning: Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatok látogatása kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Félévközi jegy: jelenlét és annak minősége, házi feladatok minősége, félévzáró dolgozat, szódolgozatok alapján.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Kiselőadás megtartása. A jelenlétnek és annak minőségének, házi feladatok minőségének, félévzáró dolgozatnak, szódolgozatoknak összesített értékelése 1-5 jegyekkel történik. A hallgató „letiltva” indexbejegyzést kap, ha hiányzása meghaladja a teljes óraszám 30%-át vagy nem írja meg a félévzárót ill.nem tartja meg kiselőadását. Más esetben a hallgató 1-5 osztályzatot kap.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Hiányzások tekintetében a TVSZ a mérvadó. Elégtelen dolgozatok javítása értelemszerű ütemezéssel, egyéni megbeszélés szerint.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen félévközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egy alkalommal vizsga jelleggel javítható.


Frissítve: 18-01-22