Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TNFAS11BND
  A tantárgy neve: Kritériumtárgyra felkészítő angol szaknyelv
  Szak: Minden
  Szakirány: Minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 4 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Solymosiné Molnár Margit
  Oktató(k) neve: Salamon Márta Anna

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Jobs and work
  Present Simple, Do you…?- questions
  L
  2.Is that correct?
  Measurements, spelling things out
  L
  3.What are the numbers?
  Project planning, Will and won't, countable and uncountable nouns
  L
  4.How does it work?
  Gadgets, Possibilities: can and enable
  L
  5.What happened?
  Rises and falls, Past, Simple
  L
  6.Can you fix it?
  Troubleshooting, Present Continuous
  L
  7.1. ZH
  Számonkérés: 1-6. fejezet
  L
  8.I need some more information
  Large numbers, Questions
  L
  9.What should we do?
  Explaining rules, must, have to and need to, don't have to and mustn't
  L
  10.Take care…What should we do?
  Safety hazards,should, shouldn't, and could
  L
  11.What's it like?
  Shapes, pronunciation
  L
  12.How do you do it?
  Testing, Present Passive
  L
  13.Watch out!
  Warnings, Making suggestions
  L
  14.2. ZH, hallgatók prezentációi.
  Számonkérés: 7-12. fejezet
  L
 3. Kötelező irodalom

  1. TECHTALK Pre-intermediate Student's Book, Oxford Business English
 4. Ajánlott irodalom

  1. TECHTALK Pre-intermediate Workook, Oxford Business English
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatok látogatása kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyik, a kötelező fordítás és a szódolgozatok összesített értékelése 1…5 jegyekkel történik. A hallgató „letiltva” indexbejegyzést kap, ha hiányzása meghaladja a teljes óraszám 30%-át , ha kötelező fordítási feladatát nem adta be vagy nem írja meg a zárthelyiket. Más esetben a hallgató 1…5 osztályzatot kap.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elvileg lehetséges hiányzást meghaladó hiányzás nem pótolható.
   Elégtelen zárthelyi eredmény esetén egy alkalommal van javításra lehetőség a szorgalmi időszak utolsó két hetében.
   A szódolgozatok javítására félév közben folyamatosan van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Kettő zárthelyi vizsga a félév során és egy rövid prezentáció a félév végén.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Mnincsen ilyen

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen félévközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egy alkalommal vizsga jelleggel javítható.


Frissítve: 18-02-08