Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TNFAS11BND
  A tantárgy neve: Kritériumtárgyra felkészítő angol szaknyelv
  Szak: villamosmérnök
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 4 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Bertalan Zsuzsanna
  Oktató(k) neve: Bertalan Zsuzsanna

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Alapfogalmak.Formák. (2D,3D)
  Alapvető matematikai és fizikai műveletek, kifejezések, szabályok angol nyelven.
  Bevezetés a tökéletes prezentáció elkészítéséhez, ill. előadásához.
  Témaválasztás a prezentáció megtartásához.
  L
  2.Szódolgozat.
  Career Development (Álláskeresés, önéletrajz és kísérőlevél írása, állásinterjúra való felkészülés, hivatalos levelek megírásának szabályai…) A témával kapcsolatos tananyag elsajátítása olvasási, szöveghallgatási, írásos és beszédértési feladatokon keresztül.
  Általános nyelvtan: A jelen idők ismétlése
  Kiegészítő anyag: ezzel kapcsolatos nyelvtani tesztek gyakorlása.
  Hallgatói prezentációk megtartása, közös értékelése, elemzése.
  L
  3.Szódolgozat.
  Electronics. Electrical Supply.
  Villamosmérnöki alapkifejezések elsajátítása a tankönyv ill. handoutok segítségével.
  Hallgatói prezentációk megtartása, közös értékelése,
  A témával kapcsolatos tananyag elsajátítása, olvasási, szöveghallgatási, írásos és beszédértési feladatokon keresztül.
  L
  4.Direct Current and Alternating Current.
  AC/DC vátóáram.
  Kiegészítő szakszövegek olvasása, megértése megadott szempontok alapján.
  Hallgatói prezentációk megtartása, közös értékelése, elemzése.
  A témával kapcsolatos tananyag elsajátítása olvasási, szöveghallgatási, írásos és beszédértési feladatokon keresztül.
  L
  5.Series and parallel circuits.
  Soros és párhuzamos kötések az elektromosságtanban.
  Fizikai törvényszerűségek.
  Ohm törvénye.
  Általános nyelvtan: Az összetett mondat áttekintése, szabályai.
  Hallgatói prezentációk megtartása, közös értékelése, elemzése.
  A témával kapcsolatos tananyag elsajátítása olvasási, szöveghallgatási, írásos és beszédértési feladatokon keresztül.
  Összefoglalás.
  L
  6.I. zárthelyi dolgozat megírása.
  Plastics. Műanyag története, fajtái, kódjai.
  Újrahasznosítás a műanyagiparban.
  Biológiailag lebomló műanyag.
  Élelmiszerek csomagolása.
  Hőre lágyuló/keményedő műanyagok.
  Általános nyelvtan: "képesség", "képtelenség" kifejezése
  Hallgatói prezentációk megtartása, közös értékelése, elemzése.
  A témával kapcsolatos tananyag elsajátítása olvasási, szöveghallgatási, írásos és beszédértési feladatokon keresztül.
  L
  7.I. zárthelyi dolgozat javítása.
  Environmental Engineering (Környezetvédelem mérnöki aspektusból).
  Környezetvédelmi technikai eljárások a szennyeződések kiküszöbölésére.
  Környezetvédelmi mérnök feladatai.
  Környezetvédelem fontossága.
  Víztisztítás folyamata.
  Hallgatói prezentációk megtartása, közös értékelése, elemzése.
  A témával kapcsolatos tananyag elsajátítása olvasási, szöveghallgatási, írásos és beszédértési feladatokon keresztül.
  L
  8.Alternative energy (Megújuló energiaforrások a mérnöki munka területein)
  Nap, szél, víz, hő, bio- energia hasznosításai.
  Ökocities. (100%-osan környezetbarát városok)
  A témával kapcsolatos tananyag elsajátítása olvasási, szöveghallgatási, írásoso és beszédértési feladatokon keresztül.
  Általános nyelvtan: A múlt idők ismétlése
  Hallgatói prezentációk , közös értékelése, elemzése.
  L
  9.Szódolgozat.
  Robotics.
  Legújabb technikai fejlemények a robotok alkalmazásairól.
  Hogyan működik a robot?
  Hallgatói prezentációk megtartása, közös értékelése, elemzése.
  A témával kapcsolatos tananyag elsajátítása olvasási, szöveghallgatási, írásos és beszédértési feladatokon keresztül.
  Általános nyelvtan: ok-okozat kifejezése a műszaki nyelvben.
  L
  10.Mass Transportation (Tömegközlekedés)
  Fajtái.
  Története(i).
  Legújabb technikai újítások.
  Környezetbarát közlekedés.
  Általános nyelvtan: A melléknév fokozása.
  Hallgatói prezentációk megtartása, közös értékelése, elemzése.
  A témával kapcsolatos tananyag elsajátítása olvasási, szöveghallgatási, írásos és beszédértési feladatokon keresztül.
  L
  11.Szódolgozat.
  Furture Homes. (A jövő otthona)
  Tudományos elképzelések a jövő otthonáról belső és külső kialakításával.
  Általános nyelvtan: A jövő idő ismétlése.
  Hallgatói prezentációk megtartása, közös értékelése, elemzése.
  A témával kapcsolatos tananyag elsajátítása olvasási, szöveghallgatási, írásos és beszédértési feladatokon keresztül.
  Összefoglalás
  L
  12.II. zárthelyi dolgozat megírása.
  Household Technology. (Műszaki cikkek a háztartásban.)
  Háztartási kisgépek működéséről.
  Legújabb vívmányok.
  Általános nyelvtan: Kérdésfeltevés ismétlése.
  Hallgatói prezentációk megtartása, közös értékelése, elemzése.
  A témával kapcsolatos tananyag elsajátítása olvasási, szöveghallgatási, írásos és beszédértési feladatokon keresztül.
  L
  13.II.zárthelyi dolgozat javítása.
  Defence Technology. (Katonai védelem)
  A legújabb védelmi eljárásokról.
  Lopakodók.
  Lézer alkalmazása a védelem területein.
  Tudósok a nemzetközi védelem fontosságáról.
  Hallgatói prezentációk megtartása, közös értékelése, elemzése.
  A témával kapcsolatos tananyag elsajátítása olvasási, szöveghallgatási, írásos és beszédértési feladatokon keresztül.
  Általános nyelvtan: Elöljárók használata.
  Év végi összefoglalás.
  L
  14.Egyéni, szóbeli számonkérés szakszövegek elemzésével.L
 3. Kötelező irodalom

  1. Eric H. Glendinnig and Alison Pohl: Technology 2
 4. Ajánlott irodalom

  1. Dohár Péter: Kis angol nyelvtan
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatok látogatása kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyik, a kötelező fordítás és a szódolgozatok összesített értékelése 1…5 jegyekkel történik. A hallgató „letiltva” indexbejegyzést kap, ha hiányzása meghaladja a teljes óraszám 30%-át , ha kötelező fordítási feladatát nem adta be vagy nem írja meg a zárthelyiket. Más esetben a hallgató 1…5 osztályzatot kap.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elvileg lehetséges hiányzást meghaladó hiányzás nem pótolható.
   Elégtelen zárthelyi eredmény esetén egy alkalommal van javításra lehetőség a szorgalmi időszak utolsó két hetében.
   A szódolgozatok javítására félév közben folyamatosan van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen félévközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egy alkalommal vizsga jelleggel javítható.


Frissítve: 18-01-28