Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TNFNS11BND
  A tantárgy neve: Kritériumtárgyra felkészítő német szaknyelv
  Szak: Műszaki menedzser
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 4 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Krepler Erzsébet
  Oktató(k) neve: Krepler Erzsébet

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Wiederholung der Grammatik mit Hilfe von Texten der technischen FachspracheL
  2.Einführung in die technische Fachsprache: "Naturwissenschaft und Technik"L
  3.Einführung in die technische Fachsprache: Texte über Physik, Nanotechnologie und EnergieL
  4.Marketing: MarktforschungL
  5.Marketing: Verkäufermarkt und KäufermarktL
  6.Marketing: MarketingmixL
  7.Klausur I.L
  8.Firmenpräsentation: Stellenangebote, UnternehmenskulturL
  9.Firmenpräsentation: Firmengeschichte, mündliche PräsentationL
  10.Aktuelle Firmendaten verstehenL
  11.Das Präsentieren von Grafiken und Tabellen I.L
  12.Das Präsentieren von Grafiken und Tabellen II.L
  13.UnternehmensformenL
  14.Klausur II.L
 3. Kötelező irodalom

  1. Kommunikation in der Wirtschaft (Goethe-Institut, Fraus, Cornelsen)
 4. Ajánlott irodalom

 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatok látogatása kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   7. és 14. héten zárthelyi dolgozat.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   A teljes óraszám maximum 30%-át meg nem haladó hiányzás, aktív részvétel az órákon.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyik, a kötelező fordítás és a szódolgozatok összesített értékelése 1…5 jegyekkel történik. A hallgató „letiltva” indexbejegyzést kap, ha hiányzása meghaladja a teljes óraszám 30%-át , ha kötelező fordítási feladatát nem adta be vagy nem írja meg a zárthelyiket. Más esetben a hallgató 1…5 osztályzatot kap.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elvileg lehetséges hiányzást meghaladó hiányzás nem pótolható.
   Elégtelen zárthelyi eredmény esetén egy alkalommal van javításra lehetőség a szorgalmi időszak utolsó két hetében.
   A szódolgozatok javítására félév közben folyamatosan van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A 2 zárthelyi írásbeli, minden órán szóbeli, időszakonként röpdolgozatok.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Nincs megajánlott jegy vagy vizsga.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen félévközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egy alkalommal vizsga jelleggel javítható.


Frissítve: 18-02-08