Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TNFNS11BND
  A tantárgy neve: Kritériumtárgyra felkészítő német szaknyelv
  Szak: minden
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 4 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve:
  Oktató(k) neve: Zabóné dr. Varga Irén

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Lexikalische, grammatische und syntaktische Merkmale technischer FachtexteL
  2.OttomotorL
  3.DieselmotorL
  4.FahrwerkL
  5.DifferenzialgetriebeL
  6.Verbundwerkstoffe, KunststoffeL
  7.Wiederholungen, Übungen, 1. KlausurL
  8.Lebenslauf, BewerbungL
  9.CAD-CAM-CNCL
  10.SPS, CIML
  11.BearbeitungstechnikenL
  12.Industrieroboter, Wiederholungen, ÜbungenL
  13.Bildschirme, 2. KlausurL
  14.Nachholen, Wiederholen von ArbeitenL
 3. Kötelező irodalom

 4. Ajánlott irodalom

 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatok látogatása kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyik, a kiselőadás és a szódolgozatok összesített értékelése 1…5 jegyekkel történik. A hallgató „letiltva” indexbejegyzést kap, ha hiányzása meghaladja a teljes óraszám 30%-át , ha kötelező fordítási feladatát nem adta be vagy nem írja meg a zárthelyiket. Más esetben a hallgató 1…5 osztályzatot kap.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elvileg lehetséges hiányzást meghaladó hiányzás nem pótolható.
   Elégtelen zárthelyi eredmény esetén egy alkalommal van javításra lehetőség a szorgalmi időszak utolsó két hetében.
   A szódolgozatok javítására félév közben folyamatosan van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen félévközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egy alkalommal vizsga jelleggel javítható.


Frissítve: 18-02-08