Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TNSAA1BBNE
  A tantárgy neve: Angol szaknyelv A
  Szak: Bsc mérnök
  Szakirány: Informatikai
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 3 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Győriné Kontor Éva
  Oktató(k) neve: Győriné Kontor Éva

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A kurzus félévének beosztása, követelmények és zárthelyi időpontok közlése. Prezentációk időpontjainak megbeszélése. Alkalmazotti lét. Digitális korszak és a számítógép világa. Igeidők.L
  2.Szódolgozat. Prezentáció(k). Mértékegységek, átváltások. A számítógép alapvető részei. Állandósult szókapcsolatok.L
  3.Szódolgozat. Prezentáció(k). Egy munkagép részei. A számítógép technikai specifikációi, memóriaegységek, ideális számítógépek a különböző igényekhez igazodva. Jelzői mellékmondatok.L
  4.Szódolgozat. Prezentáció(k).Teljesítmény indikátorok. Számítógépek vásárlása. Hirdetések. Szituációs feladatok.L
  5.Szódolgozat. Prezentáció(k). Gépek, eszközök javítása. Bemeneti és kimeneti eszközök. Funkciók és tulajdonságok leírása.L
  6.Szódolgozat. Prezentáció(k). Hibafelismerés. Hangfelismerő rendszerek tulajdonságai. Szenvedő szerkezet.L
  7.Prezentáció(k). 1. zh megírása. Veszélyforrások. Az egér és a billentyűzet a 21. században. Ing-es szerkezetek.L
  8.Szódolgozat. Prezentáció(k). 1. zh értékelése. Találmányok világa. Képrögzítő rendszerek. Melléknevek fokozása 1.L
  9.Szódolgozat. Prezentáció(k). Útbaigazítás. A megfelelő kijelző kiválasztása. Ergonómia és számítógép használat. Utasítások, tanácsok.L
  10.Szódolgozat. Prezentáció(k). Napirend egyeztetés a munkahelyen. Nyomtató eszközök előnyei és hátrányai. Kötőszavak. Melléknevek fokozása 2.L
  11.Szódolgozat. Prezentáció(k). Nanotechnológia. Kisegítő számítástechnikai eszközök a testi fogyatékos emberek világában. Főneves szókapcsolatok képzése.L
  12.Szódolgozat. Prezentáció(k). Álláskeresés: önéletrajz, motivációs levél, interjú. Adatvédelem. Adattárolás. Névelők használata.L
  13.Prezentáció(k). 2. zh megírása. Természeti törvényszerűségek. Optikai tárolás, meghajtók. Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek.L
  14.Szódolgozat. Prezentáció(k). 2. zh értékelése. Tájékoztatás a félévi eredményekről. Javítási és pótlási lehetőségek.L
 3. Kötelező irodalom

  1. Tech Talk Pre-intermediate Student's Book, Vicki Hollett-John Sydes, Oxford Business English
  2. TED Talks - You Tube
  3. Infotech. English for computer users. Fourth Edition. Student's Book. Santiago Remacha Esteras. Cambridge University Press. Professional English
 4. Ajánlott irodalom

  1. Győriné Kontor Éva - Alapozó angol nyelvtan. I.A.T. kiadó 2005
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatok látogatása kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A félévközi tanulmányi ellenőrzések alapját a leadott anyag képezi. 2-6. és 8-12. hetekben minden alkalommal szódolgozat. 2-14. hetekben minden alkalommal prezentáció. 7. és 13. hetekben zh megírása.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Szódolgozatok, prezentációk, zárthelyik hiánytalan teljesítése.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyik, a prezentációk és a szódolgozatok összesített értékelése 1-5 jegyekkel történik. A hallgató „letiltva” bejegyzést kap, ha hiányzása meghaladja a teljes óraszám 30%-át , ha kötelező prezentációját nem tartja meg vagy nem írja meg a zárthelyiket. Más esetben a hallgató 1-5 osztályzatot kap.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elvileg lehetséges hiányzást meghaladó hiányzás nem pótolható.
   Elégtelen zárthelyi eredmény esetén egy alkalommal van javításra lehetőség a szorgalmi időszak utolsó hetében.
   A szódolgozatok javítására félév közben folyamatosan van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A beszámolók megadott téma alapján írásban vannak számon kérve.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Nincs.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen félévközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egy alkalommal vizsga jelleggel javítható.


Frissítve: 18-01-22