Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TNSAB1BBNE
  A tantárgy neve: Angol szaknyelv B
  Szak: Bsc mérnök
  Szakirány: Gépészet, mechatronika, had- és biztonságtechnika
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 3 óra labor
  Követelmény: félévközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Durkóné Varga Nóra
  Oktató(k) neve: Durkóné Varga Nóra

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.INTRODUCTION – I LOVE WORDS (=ILW): THE HALL; IN A WORKSHOP – LANGUAGE STUDY (=LS): THE NOUN PHRASE – NUMBERS – MATHEMATICAL FORMULAEL
  2.BASIC ARITHMETIC – METRIC UNITS – BASIC GEOMETRY: SHAPES, POSITION, MOVEMENT AND ACTION, DIRECTION; LS: IRREGULAR VERBSL
  3.TEST IN MATHS AND GEOMETRY – ENGINEERING MATERIALS AND PROPERTIES – DIAGRAMS – LS: DEFINITIONS, COMPARISON AND CONTRAST, SIMILARITY – ILW: ON A BUILDING SITEL
  4.READING: MACHINES AND WORK – MECHANISMSL
  5.READING: THE BASIC MACHINES; MACHINE COMPONENTS – ILW: THE BIKE AND THE MOTORBIKEL
  6.FORCES IN ENGINEERING – READING: FRICTION – LS: THE PASSIVEL
  7.READING: STEAM ENGINES – WATT'S WORKSHOP – MECHATRONICS ENGINEERINGL
  8.READING: THE INTERNAL COMBUSTION ENGINE – SUPERCAR - LS: CONDITIONAL SENTENCESL
  9.READING: GAS TURBINES AND OTHER TYPES OF ENGINES – ILW: SPACE TRAVEL; POWER – DESCRIPTION OF A PROCESSL
  10.READING: INDUSTRIAL ENGINEERING AND AUTOMATION – SAFETY ENGINEERING – SAFETY AT WORKL
  11.TEST IN READINGS. PRESENTATIONS IL
  12.PRESENTATIONS IIL
  13.CV – COVERING LETTER – JOB INTERVIEWL
  14.ENVIRONMENT PROTECTION, RECAPITULATIONL
 3. Kötelező irodalom

 4. Ajánlott irodalom

 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Attendance: mandatory

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Min. 70% attendance, presentation, tests

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Quality of participation in class, tests and homework will contribute to final grade.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 18-01-23