Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TNSN22GBLD
  A tantárgy neve: Szakmai német nyelv II.
  Szak: Kereskedelem és marketing, Gazdálkodás és menedzsment
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 5x3/félév óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Krepler Erzsébet
  Oktató(k) neve: Krepler Erzsébet

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.UnternehmensformenL
  2.BörseL
  3.Klausur I., Die Europäische UnionL
  4.Aktuelle Wirtschaftsprobleme in UngarnL
  5.Zusammenfassung, Klausur II.L
 3. Kötelező irodalom

  1. Bajkó-Pintér-Polákovits-Tefner: Bausteine OECONOM
 4. Ajánlott irodalom

  1. Olaszy Kamilla-Pákozdi Gonda Irén: Aktuelle Wirtschaftsthemen
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatok látogatása kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A 3. és az 5. alkalommal zárthelyi dolgozat

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   A teljes óraszám maximum 30%-át meg nem haladó hiányzás, aktív részvétel az órákon.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyik, a kötelező fordítás és a szódolgozatok összesített értékelése 1…5 jegyekkel történik. A hallgató „letiltva” indexbejegyzést kap, ha hiányzása meghaladja a teljes óraszám 30%-át , ha kötelező fordítási feladatát nem adta be vagy nem írja meg a zárthelyiket. Más esetben a hallgató 1…5 osztályzatot kap.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elvileg lehetséges hiányzást meghaladó hiányzás nem pótolható.
   Elégtelen zárthelyi eredmény esetén egy alkalommal van javításra lehetőség a szorgalmi időszak utolsó két hetében.
   A szódolgozatok javítására félév közben folyamatosan van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A 2 zárthelyi írásbeli.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Nincsen megajánlott jegy vagy vizsga.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen félévközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egy alkalommal vizsga jelleggel javítható.


Frissítve: 18-01-24