Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TNSN22GBND
  A tantárgy neve: Szakmai német nyelv II.
  Szak: Kereskedelem és marketing, Gazdálkodás és menedzsment
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 4 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Krepler Erzsébet
  Oktató(k) neve: Krepler Erzsébet

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Unternehmensformen: Einzelunternehmer, KGL
  2.Unternehmensformen: GmbH, AGL
  3.SteuernL
  4.Steuern II.L
  5.BörseL
  6.Börse II.L
  7.Klausur I.L
  8.Die Europäische UnionL
  9.Die Europäische Union II.L
  10.Aktuelle Wirtschaftsprobleme in UngarnL
  11.Aktuelle Wirtschaftsprobleme in Ungarn II.L
  12.UmweltschutzL
  13.Umweltschutz II.L
  14.Klausur II.L
 3. Kötelező irodalom

  1. Bajkó-Pintér-Polákovits-Tefner: Bausteine OECONOM
 4. Ajánlott irodalom

  1. Olaszy Kamilla-Pákozdi Gonda Irén: Aktuelle Wirtschaftsthemen
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatok látogatása kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   7. és 14. héten zárthelyi dolgozat

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   A teljes óraszám maximum 30%-át meg nem haladó hiányzás, aktív részvétel az órákon.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyik, a kötelező fordítás és a szódolgozatok összesített értékelése 1…5 jegyekkel történik. A hallgató „letiltva” indexbejegyzést kap, ha hiányzása meghaladja a teljes óraszám 30%-át , ha kötelező fordítási feladatát nem adta be vagy nem írja meg a zárthelyiket. Más esetben a hallgató 1…5 osztályzatot kap.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elvileg lehetséges hiányzást meghaladó hiányzás nem pótolható.
   Elégtelen zárthelyi eredmény esetén egy alkalommal van javításra lehetőség a szorgalmi időszak utolsó két hetében.
   A szódolgozatok javítására félév közben folyamatosan van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A 2 zárthelyi írásbeli, minden órán szóbeli, leckénként röpdolgozat.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Nincsen megajánlott jegy vagy vizsga.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen félévközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egy alkalommal vizsga jelleggel javítható.


Frissítve: 18-01-24