Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TNSNB1BBNE
  A tantárgy neve: Német szaknyelv B
  Szak: műszaki menedzser
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 3 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Krepler Erzsébet
  Oktató(k) neve: Krepler Erzsébet

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Einführung in die Fachsprache: Wiederholung der nötigen speziellen Grammatik I.L
  2.Einführung in die Fachsprache: Wiederholung der nötigen speziellen Grammatik II.L
  3.Mathematische und physikalische Grundbegriffe, physikalische Größen und ihre MessungL
  4.Kräfte: das Wesen der Kraft, die Trägheit der Körper, Grundgesetz der DynamikL
  5.Technische Wärmeerzeugung und EnergiegewinnungL
  6.Wärmekraftmaschinen: Ottomotor und DieselmotorL
  7.Klausur I.L
  8.Marketing: MarketingmixL
  9.Firmenpräsentation: Stellenangebote, Firmengeschichte, mündliche PräsentationL
  10.Aktuelle Firmendaten verstehenL
  11.Das Präsentieren von Grafiken und Tabellen I.L
  12.Das Präsentieren von Grafiken und Tabellen II.L
  13.UnternehmensformenL
  14.Klausur II.L
 3. Kötelező irodalom

  1. Ignatowitz-Jungblut-Maier-Fastert: Physik für Schule und Beruf Europa Lehrmittel)
  2. Kommunikation in der Wirtschaft (Goethe Institut, Fraus, Cornelsen)
 4. Ajánlott irodalom

 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatok látogatása kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   7. és 14. héten zárthelyi dolgozat.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   A teljes óraszám maximum 30%-át meg nem haladó hiányzás, aktív részvétel az órákon.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyik, a kötelező fordítás és a szódolgozatok összesített értékelése 1…5 jegyekkel történik. A hallgató „letiltva” indexbejegyzést kap, ha hiányzása meghaladja a teljes óraszám 30%-át , ha kötelező fordítási feladatát nem adta be vagy nem írja meg a zárthelyiket. Más esetben a hallgató 1…5 osztályzatot kap.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elvileg lehetséges hiányzást meghaladó hiányzás nem pótolható.
   Elégtelen zárthelyi eredmény esetén egy alkalommal van javításra lehetőség a szorgalmi időszak utolsó két hetében.
   A szódolgozatok javítására félév közben folyamatosan van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A 2 zárthelyi írásbeli, minden órán szóbeli, időszakonként röpdolgozatok.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Nincs megajánlott jegy vagy vizsga.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen félévközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egy alkalommal vizsga jelleggel javítható.


Frissítve: 18-02-08