Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TNSNB1BBNE
  A tantárgy neve: Német szaknyelv B
  Szak: minden
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 3 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve:
  Oktató(k) neve: Zabóné dr. Varga Irén

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Einstufungstest, grammatische WiederholungenL
  2.grammatische und syntaktische Merkmale der technischen Fachtexte, Wiederholungen, ÜbungenL
  3.Grundbegriffe der Mathematik und der PhysikL
  4.Grundgrößen der MechanikL
  5.KräfteL
  6.Techn. Wärmeerzeugung und Energiegewinnung, ZusammenfassungL
  7.1. KlausurL
  8.VerbrennungsmotorenL
  9.Bauteile von KraftfahrzeugenL
  10.WerkstoffeL
  11.CAD-CAM-CNCL
  12.Bearbeitungstechniken, WiederholungL
  13.Industrieroboter, 2. KlausurL
  14.Nachholen, Wiederholen von ArbeitenL
 3. Kötelező irodalom

 4. Ajánlott irodalom

 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatok látogatása kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyik, a kiselőadás és a szódolgozatok összesített értékelése 1…5 jegyekkel történik. A hallgató „letiltva” indexbejegyzést kap, ha hiányzása meghaladja a teljes óraszám 30%-át , ha kötelező fordítási feladatát nem adta be vagy nem írja meg a zárthelyiket. Más esetben a hallgató 1…5 osztályzatot kap.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elvileg lehetséges hiányzást meghaladó hiányzás nem pótolható.
   Elégtelen zárthelyi eredmény esetén egy alkalommal van javításra lehetőség a szorgalmi időszak utolsó két hetében.
   A szódolgozatok javítására félév közben folyamatosan van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen félévközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egy alkalommal vizsga jelleggel javítható.


Frissítve: 18-02-08