Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TNSNB1BBNE
  A tantárgy neve: Német szaknyelv B
  Szak: Bsc mérnök
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 3 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Solymosiné Molnár Margit
  Oktató(k) neve: Solymosiné Molnár Margit

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Szintfelmérő feladatok íratása és értékelése
  A követelmények ismertetése.
  Általános bevezető: A fizika a műszaki tudományok alapja
  L
  2.A szaknyelvre jellemző legfontosabb nyelvtani struktúrák áttekintéseL
  3.Matematikai és fizikai alapfogalmak
  Fizikai mennyiségek és azok mérése
  Skaláris és vektoriális mennyiségek
  L
  4.A nemzetközi mértékegység-rendszer (SI)
  A 7 alapmennyiség és az azokból származtatott mennyiségek, méréstechnikai alapfogalmak
  L
  5.A szilárd testek mechanikája, a mechanika alapmennyiségei: hosszúság, felületL
  6.A mechanika alapmennyiségei: térfogat, tömeg, sűrűség, időL
  7.Összefoglalás
  I. zárthelyi dolgozat
  L
  8.Az elektrotechnika és az elektronika fogalma. Félvezető anyagok, pn-átmenetL
  9.Félvezető diódák, a dióda, mint egyenirányítóL
  10.A tranzisztorok felépítése és működési elveL
  11.Hagyományos és megújuló energiaforrások
  Atomerőművek, naperőművek
  L
  12.Álláspályázat: Önéletrajz, motivációs levél, állásinterjúL
  13.Összefoglalás
  II. zárthelyi dolgozat
  L
  14.A félévi teljesítmény értékeléseL
 3. Kötelező irodalom

  1. Physik für Schule und Beruf
   Verlag Europa-Lehrmittel
 4. Ajánlott irodalom

  1. Aus moderner Technik und Naturwissenschaft
   Hueber verlag
  2. Ein Lese-und Übungsbuch für Deutsch als Fremdsprache
   Hueber Verlag
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatok látogatása kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyik, a kötelező fordítás és a szódolgozatok összesített értékelése 1…5 jegyekkel történik. A hallgató „letiltva” indexbejegyzést kap, ha hiányzása meghaladja a teljes óraszám 30%-át , ha kötelező fordítási feladatát nem adta be vagy nem írja meg a zárthelyiket. Más esetben a hallgató 1…5 osztályzatot kap.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elvileg lehetséges hiányzást meghaladó hiányzás nem pótolható.
   Elégtelen zárthelyi eredmény esetén egy alkalommal van javításra lehetőség a szorgalmi időszak utolsó két hetében.
   A szódolgozatok javítására félév közben folyamatosan van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen félévközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egy alkalommal vizsga jelleggel javítható.


Frissítve: 18-01-23