Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TNSAB1BBNE
  A tantárgy neve: Angol szaknyelv B
  Szak: Minden
  Szakirány: Minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 3 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Solymosiné Molnár Margit
  Oktató(k) neve: Salamon Márta Anna

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.What's up?
  Jobs; Present Simple vs.Present Continuous
  L
  2.Tell me about it…
  Specifications; Question forms
  L
  3.What's next?
  Giving instructions, machine parts; Sequencers, Relative clauses
  L
  4.How's it done?
  Describing fixes, repair; Present and Past passive forms
  L
  5.Where are you?
  Greetings and farewells; Requests, offers, apologies, and thanks
  L
  6.Looking ahead
  Planning; First Conditional, making comparisons, Intensifiers
  L
  7.Test 1
  1. számonkérés
  L
  8.Can you explain?
  Rules and regulations, equipment documentation; Modal auxiliaries
  L
  9.Take care…
  Causes and results, Reporting accidents;Past Simple vs. Past Continuous
  L
  10.Let's imagine…
  Materials, Inventions; Mixed Conditionals
  L
  11.Let's imagine…
  Materials, Inventions; Mixed Conditionals
  L
  12.What do you think?
  Making predictions, Weighing alternatives; Expressing certainty , gradable and ungradable adjectives
  L
  13.What's the problem?
  Handling complaints, Damage vocabulary; Mitigating language, go/get/become+ adjective
  L
  14.Test 2, presentations
  2. számonkérés, hallgatók prezentációi
  L
 3. Kötelező irodalom

  1. TECHTALK, Intermediate Student's Book, Oxford University press
 4. Ajánlott irodalom

  1. TECHTALK, Intermediate Workbook, Oxford University press
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatok látogatása kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Két zárthelyi dolgozat a félév során, hallgatók rövid prezentációi a félév végén.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Két zárthelyi dolgozat a félév során, hallgatók rövid prezentációi a félév végén.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyik, a kötelező fordítás és a szódolgozatok összesített értékelése 1…5 jegyekkel történik. A hallgató „letiltva” indexbejegyzést kap, ha hiányzása meghaladja a teljes óraszám 30%-át , ha kötelező fordítási feladatát nem adta be vagy nem írja meg a zárthelyiket. Más esetben a hallgató 1…5 osztályzatot kap.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elvileg lehetséges hiányzást meghaladó hiányzás nem pótolható.
   Elégtelen zárthelyi eredmény esetén egy alkalommal van javításra lehetőség a szorgalmi időszak utolsó két hetében.
   A szódolgozatok javítására félév közben folyamatosan van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Írásbeli zárthelyi dolgozatok, szóbeli prezentáció a félév során

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Nincs ilyen.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen félévközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egy alkalommal vizsga jelleggel javítható.


Frissítve: 18-02-08