Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TNSA22GBLE
  A tantárgy neve: Szakmai angol nyelv II.
  Szak: Kereskedelmi és marketing, Gazdálkodásmenedzsment
  Szakirány:
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 4 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Solymosiné Molnár Margit
  Oktató(k) neve: Kocsis Anikó

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Unit 7 CulturesL
  2.Unit 7 CulturesL
  3.Unit 8 HRL
  4.Unit 8 HRL
  5.Unit 9 International marketsL
  6.Unit 9 International markets/Revision AL
  7.ZH1, Games, exam practiceL
  8.Unit 10 EthicsL
  9.Unit 10 Ethics/Unit 11 LeadershipL
  10.Unit 11 LeadershipL
  11.Unit 12 CompetitionL
  12.Unit 12 Competition/Revision DL
  13.ZH2, Games, exam practiceL
  14.Exam practiceL
 3. Kötelező irodalom

  1. Intermediate Market Leader, by David Cotton, David Falvey, Simon Kent
  2. Business English Course Book and Practice File (with key)
 4. Ajánlott irodalom

  1. Business Grammar Builder by Paul Emmerson
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatok látogatása kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyik, a kötelező fordítás és a szódolgozatok összesített értékelése 1…5 jegyekkel történik. A hallgató „letiltva” indexbejegyzést kap, ha hiányzása meghaladja a teljes óraszám 30%-át , ha kötelező fordítási feladatát nem adta be vagy nem írja meg a zárthelyiket. Más esetben a hallgató 1…5 osztályzatot kap.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elvileg lehetséges hiányzást meghaladó hiányzás nem pótolható.
   Elégtelen zárthelyi eredmény esetén egy alkalommal van javításra lehetőség a szorgalmi időszak utolsó két hetében.
   A szódolgozatok javítására félév közben folyamatosan van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen félévközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egy alkalommal vizsga jelleggel javítható.


Frissítve: 18-03-17