Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TNSAB1BBNE
  A tantárgy neve: Angol szaknyelv B
  Szak: Műszaki menedzser
  Szakirány:
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 3 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Solymosiné Molnár Margit
  Oktató(k) neve: Kocsis Anikó

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Unit 7 MarketingL
  2.Unit 7 MarketingL
  3.Unit 8 PlanningL
  4.Unit 8 PlanningL
  5.Unit 9 Managing peopleL
  6.Unit 9 Managing peopleL
  7.Revision C, ZH1L
  8.Unit 10 ConflictL
  9.Unit 10 ConflictL
  10.Unit 11New BusinessL
  11.Unit 11New Business/Unit 12 ProductsL
  12.Unit 12 ProductsL
  13.Revision D, ZH2L
  14.Evaluation, grading, gamesL
 3. Kötelező irodalom

  1. Business Grammar Builder by Paul Emmerson
 4. Ajánlott irodalom

 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatok látogatása kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyik, a kötelező fordítás és a szódolgozatok összesített értékelése 1…5 jegyekkel történik. A hallgató „letiltva” indexbejegyzést kap, ha hiányzása meghaladja a teljes óraszám 30%-át , ha kötelező fordítási feladatát nem adta be vagy nem írja meg a zárthelyiket. Más esetben a hallgató 1…5 osztályzatot kap.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elvileg lehetséges hiányzást meghaladó hiányzás nem pótolható.
   Elégtelen zárthelyi eredmény esetén egy alkalommal van javításra lehetőség a szorgalmi időszak utolsó két hetében.
   A szódolgozatok javítására félév közben folyamatosan van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen félévközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egy alkalommal vizsga jelleggel javítható.


Frissítve: 18-03-17