Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TNSA22GBND
  A tantárgy neve: Szakmai angol nyelv II.
  Szak: gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing
  Szakirány:
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 4. óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 4.
  Tantárgyfelelős neve: Solymosiné Molnár Margit
  Oktató(k) neve: Bólya András

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A félév követelményeinek ismertetése, Unit 7. CulturesL
  2.Unit 7. CulturesL
  3.Unit 8. Human ResourcesL
  4.Unit 8. Human ResourcesL
  5.Unit 9. International MarketsL
  6.Unit 9. International MarketsL
  7.Az első zárthelyi dolgozat írása, Unit 10. EthicsL
  8.Unit 10. EthicsL
  9.Unit 11. LeadershipL
  10.Unit 11. LeadershipL
  11.Unit 12. CompetitionL
  12.Unit 12. CompetitionL
  13.A második zárthelyi dolgozat írása, szóbeli prezentációkL
  14.Szóbeli prezentációk, a félév értékelése, zárásaL
 3. Kötelező irodalom

  1. David Cotton – David Falvey – Simon Kent: Market Leader Intermediate / 3rd edition - Pearson/Longman - Financial Times, tankönyv, nyomtatott formátum
  2. Oxford Business Dictionary, 2015, Oxford University Press
 4. Ajánlott irodalom

  1. http://www.businessdictionary.com/
  2. https://www.thefreedictionary.com/
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatok látogatása kötelező. Maximum 4 alkalom, maximum 16 óra hiányzás megengedett.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A zárthelyi dolgozatok a 9. és a 12. lecke után kerülnek megírásra. A szóbeli prezentációk megtartására a félév utolsó előtti hetén kerül sor.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Óralátogatás, az órákon történő aktív részvétel, az írásbeli házi feladatok megírása.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyi dolgozatok és a prezentáció értékelése 1…5 érdemjegyekkel történik. Az évközi jegy a két zárthelyi dolgozat és a szóbeli prezentáció érdemjegyeinek átlagából kerül megállapításra, amennyiben ezek egyike elégtelen, az az érdemjegy javítható. A követelmény elemek nem teljesítése elégtelen eredménnyel jár.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elvileg lehetséges hiányzást meghaladó hiányzás nem pótolható. A hallgató „letiltva” indexbejegyzést kap, ha hiányzása meghaladja a teljes óraszám 30%-át. Elégtelen zárthelyi dolgozat vagy elégtelen prezentáció esetén egy alkalommal van lehetőség javításra a szorgalmi időszak utolsó hetében. Ezen elégtelen zárthelyi dolgozatok javításának formája írásbeli teszt, a prezentáció pótlása szóbeli előadás.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen félévközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egy alkalommal javítható. Ennek formája írásbeli teszt.


Frissítve: 18-01-31