Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TNAN1KHBNE
  A tantárgy neve: Német (középhaladó) nyelv
  Szak: minden
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 4 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve:
  Oktató(k) neve: Virágh Tibor

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Wiederholung - Verben, Konjugation, Artikel und ihre Deklination, Pronomina; Selbstvorstellung, Personenbeschreibung - Adj.deklinationL
  2.Familie, Wohnort; PräpositionenL
  3.Schule-Studium-Beruf; PassivL
  4.Freizeit, Reisen; PartizipienL
  5.Einkauf, Alltagsdienstleistungen; KonjunktionenL
  6.Verkehr, Wegbeschreibungen; Zusammengesetzte SätzeL
  7.1. Klausur; TextarbeitL
  8.Lebenslauf, Bewerbung, VorstellungsgesprächL
  9.Hörverstehen zu einem Alltagsthema mit anschließender TextarbeitL
  10.Moderne Medien, Internet; online-Übungen zur GrammatikL
  11.Gesundheit, Sport; online-Übungen zur GrammatikL
  12.Leseverstehen - Textarbeit; Briefe schreibenL
  13.2. Klausur, zusammenfassung, WiederholungL
  14.Wiederholen von Klausuren, KontrollarbeitenL
 3. Kötelező irodalom

 4. Ajánlott irodalom

 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatok látogatása kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyik, a kötelező fordítás és a szódolgozatok összesített értékelése 1…5 jegyekkel történik. A hallgató „letiltva” indexbejegyzést kap, ha hiányzása meghaladja a teljes óraszám 30%-át , ha kötelező fordítási feladatát nem adta be vagy nem írja meg a zárthelyiket. Más esetben a hallgató 1…5 osztályzatot kap.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elvileg lehetséges hiányzást meghaladó hiányzás nem pótolható.
   Elégtelen zárthelyi eredmény esetén egy alkalommal van javításra lehetőség a szorgalmi időszak utolsó két hetében.
   A szódolgozatok javítására félév közben folyamatosan van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen félévközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egy alkalommal vizsga jelleggel javítható.


Frissítve: 18-02-01