Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TNFNS11BND
  A tantárgy neve: Kritériumtárgyra felkészítő német szaknyelv
  Szak: minden
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 4 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve:
  Oktató(k) neve: Virágh Tibor

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Wiederholung der Lexik und der als Basis zur Fachsprache dienenden Grammatik (Verben, Partizipien)L
  2.Wesen und Merkmale der Fachsprache, Ausgewählte Grundbegriffe aus Mathematik und Physik, PassivL
  3.Internationales Einheitensystem (SI), MesstechnikL
  4.Einführung in die Fachsprache: Umweltschutz, Umweltelemente ( Wasser, Abwasser, Lärmschutz, Solarenergie)L
  5.Einführung in die Fachsprache der Leichtindustrie, Mediatechnologie, ProdduktdesignL
  6.Qualitätssicherung, QualitätsmanagementL
  7.Zusammenfassende Übungen, 1. KlausurL
  8.Textarbeit und Hörverstehen zu Fachthemen des Umweltschutzes (Energietechnik, erneuerbare Energien, Kraftwerke)L
  9.Textarbeit und Hörverstehen zu Fachthemen des Produktdesigns und MediatechnologieL
  10.Grafiken und Tabellen lesen, interprätierenL
  11.Grafiken und Tabellen lesen, interprätieren anhand von UnternehmensmaterialienL
  12.Lebenslauf, Bewerbung, Motivationsschreiben, JobanzeigenL
  13.2. Klausur, VorstellungsgesprächL
  14.Wiederholen von Klausuren, KontrollarbeitenL
 3. Kötelező irodalom

 4. Ajánlott irodalom

 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatok látogatása kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyik, a kötelező fordítás és a szódolgozatok összesített értékelése 1…5 jegyekkel történik. A hallgató „letiltva” indexbejegyzést kap, ha hiányzása meghaladja a teljes óraszám 30%-át , ha kötelező fordítási feladatát nem adta be vagy nem írja meg a zárthelyiket. Más esetben a hallgató 1…5 osztályzatot kap.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elvileg lehetséges hiányzást meghaladó hiányzás nem pótolható.
   Elégtelen zárthelyi eredmény esetén egy alkalommal van javításra lehetőség a szorgalmi időszak utolsó két hetében.
   A szódolgozatok javítására félév közben folyamatosan van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen félévközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egy alkalommal vizsga jelleggel javítható.


Frissítve: 18-02-01