Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TNSAA1BBNE
  A tantárgy neve: Angol szaknyelv A
  Szak: Villamosmérnök
  Szakirány: Minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 0 óra előadás 3 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Solymosiné Molnár Margit
  Oktató(k) neve: Salamon Márta Anna

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Present Simple, Do you…?- questionsL: Jobs and work
  2.Measurements, spelling things outL: Is that correct?
  3.Project planning, Will and won't, countable and uncountable nounsL: What are the numbers?
  4.Gadgets, Possibilities: can and enableL: How does it work?
  5.Rises and falls, Past, SimpleL: What happened?
  6.Troubleshooting, Present ContinuousL: Can you fix it?
  7.Számonkérés: 1-6. fejezetL: 1. ZH
  8.Large numbers, QuestionsL: I need some more information
  9.Explaining rules, must, have to and need to, don't have to and mustn'tL: What should we do?
  10.Safety hazards,should, shouldn't, and couldL: Take care…What should we do?
  11.Shapes, pronunciationL: What's it like?
  12.Testing, Present PassiveL: How do you do it?
  13.Warnings, Making suggestionsL: Watch out!
  14. Students' presentationsSzámonkérés: 7-12. fejezetL: 2. ZH
 3. Kötelező irodalom

  1. TECHTALK Pre-intermediate Student's Book, Oxford Business English
 4. Ajánlott irodalom

  1. TECHTALK Pre-intermediate Workbook, Oxford Business English
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatok látogatása kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   2 zárthelyi dolgozat a tananyagból a 7. és 14. héten, hallgatók fordításai és prezentációi a szakirányuknak megfelelő tartalomból

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Legalább elégséges (2) zárthelyi dolgozatok,

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyik, a kötelező fordítás és a szódolgozatok összesített értékelése 1…5 jegyekkel történik. A hallgató „letiltva” indexbejegyzést kap, ha hiányzása meghaladja a teljes óraszám 30%-át , ha kötelező fordítási feladatát nem adta be vagy nem írja meg a zárthelyiket. Más esetben a hallgató 1…5 osztályzatot kap.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elvileg lehetséges hiányzást meghaladó hiányzás nem pótolható.
   Elégtelen zárthelyi eredmény esetén egy alkalommal van javításra lehetőség a szorgalmi időszak utolsó két hetében.
   A szódolgozatok javítására félév közben folyamatosan van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   A tantárgy gyakorlati, a zárthelyi dolgozatok írásban történnek

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen félévközi jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egy alkalommal vizsga jelleggel javítható.


Frissítve: 18-02-09