Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPBSV1NNB
  A tantárgy neve: Bevezetés a szociológiába
  Szak: Bármely Bsc szak
  Szakirány: bármely szakirány
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 2 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve:
  Oktató(k) neve: Kártyás Gyula

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A szociológia története és módszertanaEA
  2.Egyenlőtlenség és szegénységEA
  3.A társadalmi szerkezet és rétegződésEA
  4.Lakóhely, város és faluEA
  5.Társadalmi mobilitás és vándorlásEA
  6.Népesség, népesedés, egészségügyi ellátásEA
  7.Nők, fiatalok, gyermekek, idősekEA
  8.Rassz, nemzet, etnikai csoportok, kisebbségekEA
  9.CsaládEA
  10.OktatásEA
  11.Gazdaság, életmódEA
  12.Kultúra, szocializáció, deviáns viselkedésEA
  13.VallásEA
  14.ZHEA
 3. Kötelező irodalom

  1. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, 1997
 4. Ajánlott irodalom

  1. Anthony Giddesn: Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest, 1997
  2. Pokol Béla: Szociológiaelmélet. Felsőoktatási Koordinációs Iroda, Budapest, 1997
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon való megjelenés kötelező. A hiányzás max. 30%-a lehet.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Egy önállóan kiválasztott téma kidolgozása és prezentálása. Sikeres ZH dolgozat megírása.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Az esetlegesen megajánlott jegy nem elfogadása esetén sikeres vizsga letétele a megadott vizsgaidőpontban.

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   A zárthelyi dolgozat sikeres megírása a 14. oktatási héten, a prezentáció elkészítése és bemutatása.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A zárthelyi dolgozat a vizsgaidőszak első hetében pótolható.


Frissítve: 2018-04-27