Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPDPS1NLM
  A tantárgy neve: Drámapedagógia
  Szak: mérnöktanár
  Szakirány: Bármely szakirány
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 4 óra előadás 4 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve:
  Oktató(k) neve: Czitán Gabriella

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Bevezető, csoportalakítás, ismerkedést, érzékszervi finomítást segítő, figyelemfejlesztő, koncentrációs gyakorlatokEA, GY
  2.Kreativitás-, memóriafejlesztő, metakommunikatív, bizalomgyakorlatokEA, GY
  3.Improvizatív gyakorlatok, beszédkésztető és javító gyakorlatokEA, GY
  4.MikrotanításEA, GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Baji Gál Ferencné (2001): A drámapedagógia alkalmazása. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen.
  2. Gabnai Katalin (1987): Drámajátékok... TkK.
  3. Lőrincz Jenő (1992): Játék, drámajáték, nevelés. Drámapedagógiai Magazin, 1992.3. 6-10.
  4. Mérei Ferenc (1989): A pszichológiai labirintus. Pszichoteam.
 4. Ajánlott irodalom

 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való megjelenés kötelező. A hiányzás maximum az órák 30%-a lehet.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Az évközi tanulmányi ellenőrzés a d) pontban leírt ütemezés szerint.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Egy, a tanult drámapedagógiai módszereket felhasználó mikrotanítás megtartása az utolsó órán.
   Egy megadott témában 5000 karakteres házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak végéig.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 13-02-20