Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPEPVKTNC
  A tantárgy neve: Engineering Pedagogy
  Szak: BSc mérnöki szakok
  Szakirány: bármely
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 1 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Tóth Béláné dr.
  Oktató(k) neve: Tóth Béláné dr.

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Psychology of learning.EA+GY
  2.Learning theories and learning styles in engineering studies.EA+GY
  3.Discussion forumEA+GY
  4.Problem solving. Motivation in engineering.EA+GY
  5.Discussion forumEA+GY
  6.Taxonomy of Engineering Pedagogy. Cognitive domain. Affective and psychomotor domains.EA+GY
  7.Discussion forumEA+GY
  8.Teaching methods and learning principles.EA+GY
  9.Components of good teaching.EA+GY
  10.Discussion forumEA+GY
  11.Student cheating, discipline and ethics.EA+GY
  12.PresentationsEA+GY
  13.PresentationsEA+GY
  14.PresentationsEA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., and Krathwohl, D. R.: Taxonomy of Educational Objectives
  2. Wankat, P. C., Oreovicz, F. S.: Teaching Engineering
 4. Ajánlott irodalom

  1. Kolb, D. A., Learning Style Inventory, McBer & Co., Boston, 1985.
  2. Maslow, A., Motivation and Personality, 2nd ed., Harper and Row, New York, 1970.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon és a gyakorlatokon való megjelenés kötelező. A megengedett hiányzások mértéke 2 alkalom, összesen 4 óra. Az on-line közreműködés helye opcionális.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Részvétel a virtuális tanulási környezet fórumán a jelzett hetekben legalább 4x2 hozzászólással angolul (összesen minimum 500 szó) 3., 5., 7., 10. oktatási hét
   Esszé angol nyelven „Tanulmányi tapasztalataim a mérnökképzésben. Módszerek és motivációk.” címen (minimum 500 szó) 12. oktatási hét és az esszé prezentálása.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy az önállóan elkészített feladatra, a fórum hozzászólások tartalmára és az órai aktivitásra adott jegyek számtani átlaga.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A javításra visszaadott feladat a szorgalmi időszakban újra beadható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az évközi jegy a vizsgaidőszak 10. munkanapjáig pótolható.


Frissítve: 2010-12-17