Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPET12NLM
  A tantárgy neve: Elektronikus tanulás
  Szak: kiegészítő mérnöktanár
  Szakirány: gépészmérnök, had- és biztonságtechnikai mérnök, villamosmérnök, mérnök informatikus, könnyűipari mérnök, műszaki menedzser
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 16 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Tóth Péter
  Oktató(k) neve: Dr. Tóth Péter

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Tanulási környezetmodellek, a virtuális és az
  elektronikus tanulási környezet. Az elektronikus tananyagok szerepe a hagyományos oktatásban és a távoktatásban.
  L
  2.Az információs és kommunikációs technológiák
  alkalmazása az oktatásban. Az elektronikus tananyagok típusai (multimédia, hipermédia). Az elektronikus tananyagfejlesztés cél- és követelményrendszere.
  L
  3.A számítógéppel segített tanulás tervezésének
  szempontjai, didaktikai célkitűzések, programozási stratégiák Az elektronikus oktatás módszertana.
  L
  4.Az eLearning, VLE kurzusok és keretrendszerek.
  A Moodle keretrendszer.
  L
 3. Kötelező irodalom

  1. Komenczi Bertalan: Elektronikus tanulási
   környezetek
  2. Harangi László - Kelner Gitta:
   Az e-learning szerepe a felnőttoktatásban és -képzésben
  3. ELTE TTT MOK: Konstruktív pedagógiai
   kísérletek és számítógéppel segített tanulás
  4. Szűcs András - Zarka Dénes: A
   távoktatás módszertanának fejlesztése
  5. Bessenyei István: Tanulás és tanítás az
   információs társadalomban. Az e - learning 2 . 0 és a konnektivizmus
  6. Máray Tamás előadása a Mindentudás
   Egyetemen. Cím: Hálózatok hálózata: az Internet. (http://www.mindentudas.hu)
  7. Barabási Albert-László előadása a Mindentudás
   Egyetemen. Cím: A hálózatok csodálatos világa. (http://www.mindentudas.hu)
  8. A fenti irodalmak kijelölt fejezetei.
  9. A tantárgyi Moodle kurzusban összeállított elektronikus tananyag.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Albert IpIain Morrison: A tanulási objektumok
   szerepe a különböző pedagógiai paradigmákban
  2. Komenczi Bertalan: Az információs társadalom
  3. Radácsi Imre - Dr. Benedek Andrásné: Az
   e-learning a felnőttképzésben
  4. Komenczi Bertalan: Az e-learning lehetséges
   szerepe a magyarországi felnőttképzésben
  5. Benedek András: Mobil tanulás és az egész életen
   át megszerezhető tudás
  6. Nyíri Kristóf: Bevezetés. Az információs
   társadalomtól a tudásközösségekig
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A laboratóriumi foglalkozásokon való megjelenés kötelező. A megengedett hiányzások mértéke egy alkalom, összesen 4 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Az évközi tanulmányi ellenőrzés a d) pontban leírt ütemezés szerint.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   1. Két online teszt a kötelező irodalmak anyagából (4. és 7. oktatási hét).
   2. Egyoldalas összefoglaló készítése az oktató által meghatározott forrásirodalom alapján (Beadási határidő a Moodle kurzuson keresztül: 10. oktatási hét)
   3. Kurzusbeli aktivitás: elektronikus tananyagok feldolgozása, vitafórumbeli részvétel, műhelymunka, fogalomtár (Határidő folyamatos a félév során, 1-14. hét)
   Az évközi jegy a két online teszt, az összefoglaló tanulmány és a kurzusbeli aktivitásra kapott érdemjegyek kerekített átlaga.
   Az online teszteknek és az összefoglaló tanulmánynak legalább elégséges színvonalúnak kell lennie.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzásokról az igazolást az oktatónak kell leadni.
   Elégtelen online teszt a 14. oktatási héten javítható. A kurzusbeli aktivitás utólag nem pótolható.
   Az évközi jegy a vizsgaidőszak 10. munkanapjáig pótolható (két online teszt, összefoglaló tanulmány).

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az évközi jegy a vizsgaidőszak 10. munkanapjáig pótolható (két online teszt, összefoglaló tanulmány).


Frissítve: