Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPFE11NLB
  A tantárgy neve: Felzárkóztatás
  Szak: műszaki szakoktató
  Szakirány: gépészeti, elektronikai, könnyűipari
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 4 óra előadás 6 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Gyarmathy Éva
  Oktató(k) neve: Dr. Fűzi Beatrix

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1A felzárkóztatás szükségessége. A tanulási kudarcok háttere. Az iskola és a tanár szerepe.EA
  2Elméletek, módszerek, eszközök a felzárkóztatásban.EA
  3Esettanulmányok (video- és hanganyagok) és a felzárkóztatás területén "jó gyakorlatok" elemzése.GY
  4Esetmegbeszélés Bálint-csoport keretében. Ötletvihar. (Feladatbeadás)GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Kerékgyártó László (2002): Felzárkóztatás a felnőttkor küszöbén.
   www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=akademia-2002-kerekgyarto-felzarkoztatas
  2. Forray R. Katalin – Hegedűs T. András (1998): Cigány gyermekek szocializációja. Család és iskola. Budapest, Aula Kiadó Kft.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Golnhofer Erzsébet (2001): Az esettanulmány. Műszaki Könyvkiadó, Budapest
  2. Farkas Péter: A második esély iskolái a 90-es években: kezdeményezések, fejlesztések, jogszabályi és intézményi feltételek.
   www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=eselyt-farkas-masodik
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. Az elfogadható hiányzás mértéke legfeljebb 1 foglalkozás.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Esettanulmány a felzárkóztatás témakörében, mely egy valós eset bemutatásából, elemzéséből és alternatív megoldási javaslatok kidolgozásából épül fel. Terjedelme 7-9 ezer karakter.
   Az esettanulmányt az utolsó konzultáció alkalmával kell beadni.
   Az Internetről letöltött, plagizált dolgozat automatikusan elégtelen évközi jegyet és a pótlási lehetőség elvesztését vonja maga után.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A foglalkozásokon való aktív részvétel és az esettanulmány legalább elégséges szintű elkészítése.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak 5. napjáig az esettanulmány pótolható.


Frissítve: 14-02-10