Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPFE11NLK
  A tantárgy neve: Fejlesztő értékelés
  Szak: Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány:
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 6 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Sanda István Dániel
  Oktató(k) neve: Dr. Sanda István Dániel

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A félév követelményeinek ismertetése. Bevezetés a differenciálás elméletébe és gyakorlatába.GY
  2.A diagnosztikus értékeléstől a fejlesztő értékelésig. Személyes élmények és tapasztalatok.
  A fejlesztő értékelés hazai és nemzetközi szakmai megítélése a vonatkozó irodalom tükrében.
  GY
  3.A fejlesztő értékelés OECD definíciója. A fejlesztő értékelés mint szemlélet. Kooperatív tanulás. A fejlesztő értékelésről írt, saját tapasztalatokat és jövőbeni terveket is magában foglaló esszé vagy esettanulmány beadása.GY
 3. Kötelező irodalom

  1. 1. Lénárd Sándor - Rapos Nóra: Fejlesztő értékelés. Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 2009. pp. 1-124
   19-26. p.
  2. 2. Réthy Endréné: Teljesítményértékelés és tanulási motiváció.
   Budapest, Nemz. Tankvk., 1989. 183 p.
  3. 3. Bognár Mária: A fejlesztő értékelés osztálytermi gyakorlata,
   Új Pedagógiai Szemle 2006. 3. sz.
  4. Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák, különbségek. Okker Kiadó, Budapest. 1997. 73-117. p.
 4. Ajánlott irodalom

  1. 1. A fejlesztő értékelés, 2009. 01. 17.
   http://www.veveeqe.eoldal.hu/cikkek/pedagogiai-meres-es-ertekeles/a-fejleszto-ertekeles.html [2011. november 26.]
  2. 2. Fejlesztő értékelés, Tematikus bibliográfia
   http://pedtamop412b.pte.hu/files/tiny_mce/File/fejleszto_ertekeles.pdf
   [2011. november 26.]
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Minden alkalommal kötelező a megjelenés.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A gyakorlatokon megadott feladatok elvégzése és házi dolgozat megírása (megadott tartalmi és formai követelmények alapján).

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy a házi dolgozatra kapott érdemjegy.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások és a gyakorlati feladatok nem pótolhatók. A sikertelen vagy meg nem írt házi dolgozat a szorgalmi időszakban pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen évközi jegy a vizsgaidőszak 10. napjáig javítható házi dolgozat megírásával. A gyakorlatok feladatainak pótlására nincs lehetőség.


Frissítve: 2014-09-05