Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPFF11DLK
  A tantárgy neve: Felnőttképzések intézményei, helyszínei és formái
  Szak: Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 12 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Simonics István
  Oktató(k) neve: Dr. Simonics István

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Felnőttoktatás és képzés intézményei, helyszíneiEA
  2.A felnőttképzés irányítása, a meghatározó intézmények szerepeEA
  3.A felnőttképzések intézményeihez kapcsolódó jogszabályokEA
  4.A felnőttképzés szabályozása, engedélyezés, ellenőrzésEA
 3. Kötelező irodalom

  1. Simonics István (2016): Felnőttek szakképzése, Sorozatszerkesztő: Tóth Péter Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, 10. kötet, Kiadó: Typotop Kft., Budapest, ISBN 978-615-80494-4-3, ISSN 2498-7123, 103. o.
  2. Simonics István (2015): Felnőttek szakképzése. Elektronikus elérhetőség: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_felnottek_szakkepzese/adatok.html
  3. Az oktató előadásanyagai
 4. Ajánlott irodalom

  1. Kapcsolódó jogszabályok, letölthető a Nemzeti Jogszabálytárból. Elektronikus elérhetőség: http://www.njt.hu/
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon a részvétel kötelező. Egy alkalommal a hiányzás megengedett.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A 3. konzultációig „Felnőttképzési terv” házi feladat beadása elektronikusan az oktatónak, az utolsó konzultáción zárthelyi dolgozat írása.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A gyakorlatokon való aktív részvétel, a megfelelő szinvonalú házi feladat beadása. Az évközi jegy kialakításának módja, a zárthelyi dolgozat és a házi feladat számtani átlaga alapján történik, kerekítéskor az írásbeli dolgozat érdemjegye a döntő. Mindkét részjegynek el kell érnie az elégséges szintet.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzásokról az igazolást az előadónak kell leadni.
   A házi feladatot és zárthelyit pótolni a szorgalmi időszakban lehet.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak első 10 munkanapjában csak a zárthelyi dolgozat pótolható egy alkalommal.


Frissítve: 2017-02-13