Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPFIV1NNB
  A tantárgy neve: Fogyasztóvédelmi ismeretek
  Szak: Bsc mérnök
  Szakirány: mind
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 1 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Makó Ferenc
  Oktató(k) neve: Dr. Makó Ferenc

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A fogyasztóvédelmi gondolkodás kialakulása. Fogyasztóvédelmi alapjogok. A fogyasztóvédelem intézményrendszere, társadalmi szervezetei.Ea.
  2.Az alapjogok megvalósulása a magyarországi gyakorlatban. A fogyasztói aktivitás fejlesztése. A társadalmi érdekképviseleti szerveződések működésének elemzése.Gy.
  3.A fogyasztóvédelem külföldi fejlődése- és hazai helyzete.Ea.
  4.Fogyasztóvedelmi jogok az EU-ban.Gy.
  5.A fogyasztói kultúra és a tudatos-, kritikus fogyasztói magatartás. A fogyasztói igényérvényesítés rendszere.Ea.
  6.A tudatos vásárló. Fogyasztói esetek elemzése. Fogyasztói reklamációs vizsgálatok elvégzésére alkalmas szervezetek és vizsgálati területük .Gy.
  7.A Fogyasztóvédelmi Törvény. Az elektronikus kereskedelem jogi - és etikai szabályozása.Ea.
  8.A fogyasztóvédelmi törvény értelmező rendelkezései. A magyar fogyasztóvédelem eszközei (fogyasztóvédelem jogi szabályozása, jogorvoslat, a minőségügy legismertebb intézményei). Zárthelyi dolgozat.Gy.
  9.Fogyasztóvédelem- és minőségtanúsítás.Ea.
  10.A fogyasztóvédelmet támogató eszközök (minőségtanúsítás-, rendszertanúsítás, tájékoztatás és információ). Minőségtanúsítás a vásárlók számára. Tájékoztatás és információ, megkülönböztető minőségi jelek.Gy.
  11.CE- füzetek. Vállalatok és a fogyasztók egymáshoz való viszonya. Fogyasztóközpontú műszaki technológia és innováció. Termékfelősség, szavatosság, jótállás.Ea.
  12.Esettanulmányok feldolgozása a műszaki fogyasztóvédelem köréből (műszaki termékek termékbiztonsága. Internetes vásárlás).Gy.
  13.A fogyasztóvédelem állami- és civil szervezetei.Ea.
  14.Panasz ügyintézés a fogyasztóvédelem intézményrendszerében (állami fogyasztóvédelem, önkormányzati, civil fogyasztóvédelem, gazdasági kamarák).Gy.
 3. Kötelező irodalom

  1. Fogyasztóvédelem az Európai Unióban. Európai Bizottság. ISBN: 92-79-00202-3 http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_info/10principles_en.htm
  2. Bán Benedek: A fogyasztók tájékoztatása és oktatása a fogyasztóvédelemben. BGF, Budapest. 2004. http://elib.kkf.hu/edip/D_10659.pdf
  3. 1997. CLV Törvény a fogyasztóvédelemről.
  4. Fogyasztói jogok (Hogyan védi az Európai Unió az Ön érdekeit?) Európai Bizottság, Brüsszel, 2007. ISBN: 92 79 03543 6
 4. Ajánlott irodalom

  1. Fazekas Judit: Fogyasztóvédelmi jog. Complex Kiadó. Budapest, 2007.
  2. Baranovszky György: Fogyasztóvédelmi tájékoztató. Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. Budapest, 2006.
  3. Amit a CE jelölésről tudni érdemes. Fogyasztóvédelmi tájékoztató Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége Budapest, 2007.
  4. Mayer Erika: Új típusú fogyasztóvédelem a felhasználók érdekében. http://www.ittk.hu/web/docs/10eves/Mayercikk.pdf
  5. Fogyasztóvédelem. (2000.) A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen oktatott „Fogyasztóvédelem” tárgy oktatási segédanyaga. FVF-BME EPT, Budapest
  6. Hofmeister-Tóth Ágnes (2003): Fogyasztói magatartás, Aula Kiadó
  7. Törőcsik Mária: Vásárlói magatartás. Akadémiai Kiadó, 2007.
  8. Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartástrendek. Akadémiai Kiadó, 2006.
  9. Szótér Orsolya: A fogyasztóvédelem fogalmi ismérvei, kialakulása és fejlődése napjainkig. 2007. http://www.drszoter.hu/doc/PAfogyasztovedelemkialakulasa.pdf
  10. Zöld Könyv. (a fogyasztóvédelmi joganyag átvilágításáról) Az Európai Közösségek Bizottsága) 2007. COM(2006) 744 final http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/green-paper_cons_acquis_hu.pdf
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke négy alkalom, összesen 8 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Egy zárthelyi dolgozat megírása a 8. héten. A gyakorlatok jelenléti feladatainak dokumentált teljesítése, továbbá 2 személyre szabott feladat kidolgozása a fogyasztóvédelem tárgykörében.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A b) pont szerinti feladatok egyenkénti, min. elégséges színvonalú teljesítése. Az érdemjegy kialakításának értékelési arányai: 50% a zárthelyi dolgozat eredménye, 50% a két személyre szabott feladat teljesítése.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A jelenléti ütemezésű egyéni- -és csoportos feladatok nem pótolhatók.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen gyakorlati jegy a vizsgaidőszak első 10 munkanapjáig pótolható.


Frissítve: 2010-08-23