Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPFMV1NNB
  A tantárgy neve: Felnőttképzés módszertana - Adult training methodology
  Szak: BSc mérnöki szakok
  Szakirány: kritérium tantárgy, angol nyelvű képzés
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 2 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Simonics István
  Oktató(k) neve: Dr. Simonics István

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Az andragógia kialakulása és jellemzőiEA
  2.A felnőttképzés célja és formáiEA
  3.A felnőttképzés szervezeti rendszereEA
  4.A felnőttképzés emberi tényezői, a felnőtt személyiségeEA
  5.A felnőttek tanulása, a tanulási képesség és motivációEA
  6.A felnőtt-oktatói szerepek és feladatokEA
  7.A tanulás irányítása és segítéseEA
  8.A képzés megtervezése, a képzési ciklusEA
  9.A célcsoport elemzéseEA
  10.A tartalom és a módszer meghatározásaEA
  11.Tanfolyamok tervezése és szervezéseEA
  12.Tanfolyamok kivitelezése és értékeléseEA
  13.Zárthelyi dolgozat írásaEA
  14.A félévi munka értékeléseEA
 3. Kötelező irodalom

  1. Dr Dinnyés János – Rakaczkiné Dr. Tóth Katalin – Lada László: Felnőttképzés. SZIE GTK, Gödöllő, 2001
  2. Simon Béláné: A felnőttek szakképzése. BDMF jegyzet, Bp. 1998
 4. Ajánlott irodalom

  1. Feketéné Szakos Éva: A felnőttek tanulása és oktatása új felfogásban. Akadémia Kiadó, Bp. 2002
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon és a gyakorlatokon való megjelenés kötelező. A hiányzások számát és igazolásának módját a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A 13. héten zárthelyi dolgozat írása, a 11. hétig „Felnőttképzési terv” angol nyelvű házi feladat beadása elektronikusan az oktatónak.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az előadásokon való aktív részvétel, a megfelelő szinvonalú angol nyelvű házi feladat beadása és az írásbeli zárthelyi dolgozat megírása. Az évközi jegy kialakításának módja: A beadott házi feladat adja az évközi jegy 50%-át, a másik 50% a zárthelyin szerezhető meg.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzásokról az igazolást az előadónak kell leadni.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak első 10 munkanapjában csak a zárthelyi dolgozat pótolható, a házi feladat nem.


Frissítve: 2009-12-18