Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPFPS1NNM
  A tantárgy neve: A felzárkóztatás pedagógiája
  Szak: mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 2 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Makó Ferenc
  Oktató(k) neve: Fűzi Beatrix

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A felzárkóztatás szükségessége. A tanulási és iskolai kudarcok háttere, különös tekintettel az iskola(rendszer), a tanár és a növendék szerepére.Ea+Gy
  2.A felzárkóztatásban alkalmazható pszichológiai, pedagógiai elméletek, módszerek, eszközök.Ea+Gy
  3.A felzárkóztatásban alkalmazható pszichológiai, pedagógiai elméletek, módszerek, eszközök.Ea+Gy
  4.Alternatív és reformpedagógiai elemek alkalmazása a felzárkóztatásban.Ea+Gy
  5.Sikeres hazai gyakorlatok a felzárkóztatás területén. (Lázár Péter munkájának és a Kedves Ház pedagógiájának megismerése)Ea+Gy
  6.Sikeres hazai gyakorlatok a felzárkóztatás területén. (IPR program elemeinek és eredményeinek feldolgozása)Ea+Gy
  7.Sikeres nemzetközi gyakorlatok.Ea+Gy
  8.A multikulturális tanulói környezetek és azok szocializációs-nevelési vonatkozásainak elemzése.Ea+Gy
  9.A multikulturális tanulói környezetek és azok oktatási aspektusainak elemzése.Ea+Gy
  10.Tanulási problémákkal kapcsolatos esettanulmányok elemzése. (Filmek, hanganyagok, cikkek.)Gy
  11.Motivációs és viselkedési problémákkal küzdő diákokról szóló esettanulmányok elemzése. (Filmek, hanganyagok, cikkek.) Szerepjáték.Gy
  12.A felzárkóztatási folyamat tervezése. A folyamatba bevonható személyek, intézmények köre.Gy
  13.A felzárkóztatást megalapozó információk gyűjtésének technikái, eszközei. A tanulók gondolkodásmódjának megértését segítő nézőpontváltási feladatok.Gy
  14.Egyéni fejlesztési tervek elemzése és készítése. Szerződéskötés. A változás támogatása, követése, mérésének lehetőségei. ZHGy
 3. Kötelező irodalom

  1. Fülöp Istvánné (2011): Szocio-kulturális hátrányok enyhítése az integrációs pedagógiai rendszer alkalmazásával - IPR az iskolai gyakorlatban. Dávid-Educator Szolgáltató és Tanácsadó Kft. és Oktador Pedagógai Szolgáltató Intézet, Hajdúszoboszló
  2. Kerékgyártó László (2002): Felzárkóztatás a felnőttkor küszöbén. www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=akademia-2002-kerekgyarto-felzarkoztatas
  3. Forray R. Katalin – Hegedűs T. András (1998): Cigány gyermekek szocializációja. Család és iskola. Budapest, Aula Kiadó Kft.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Golnhofer Erzsébet (2001): Az esettanulmány. Műszaki Könyvkiadó, Budapest
  2. Farkas Péter: A második esély iskolái a 90-es években: kezdeményezések, fejlesztések, jogszabályi és intézményi feltételek. www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=eselyt-farkas-masodik
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való megjelenés kötelező. Legfeljebb három hiányzás engedhető meg.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   A gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, a gyakorlati foglalkozások feladatainak elégséges szintű elkészítése és az év végi zárthelyi dolgozat elégséges szintű teljesítése.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az utolsó foglalkozás alkalmával írt zárthelyi dolgozat elégséges szintű (min. 55%) megírása vagy esettanulmány a felzárkóztatás témakörében, mely egy valós eset bemutatásából, elemzéséből és alternatív megoldási javaslatok kidolgozásából épül fel. Terjedelme 8-9 ezer karakter.
   Beadási határidő: 12. tanulmányi hét péntek.
   Az Internetről letöltött, plagizált dolgozat automatikusan elégtelen évközi jegyet és a pótlási lehetőség elvesztését vonja maga után.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak 5. munkanapjáig késedelmesen pótolhatók a hiányzás miatt el nem készített feladatok.


Frissítve: 12-06-07