Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPFS11NLM
  A tantárgy neve: Felnőttek szakképzése
  Szak: mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 4 óra előadás 4 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Simonics István
  Oktató(k) neve: Dr. Simonics István

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Az andragógia helye és szerepe, a felnőttképzés szervezeti rendszere. A felnőttképzés fő területei, a képzési formák osztályozása.EA + GY
  2.Felnőttek tanulása, motiváció, a felnőtt-oktatói szerepek és feladatok. Felnőttképzés módszertani alapjai, képzési ciklus. Módszerek kiválasztása, a képzés kivitelezése és értékelése.EA + GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Dr Dinnyés János – Rakaczkiné Dr. Tóth Katalin – Lada László: Felnőttképzés. SZIE GTK, Gödöllő, 2001
  2. Simon Béláné: A felnőttek szakképzése. BDMF jegyzet, Bp. 1998
 4. Ajánlott irodalom

  1. Feketéné Szakos Éva: A felnőttek tanulása és oktatása új felfogásban. Akadémia Kiadó, Bp. 2002
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Az utolsó konzultáción zárthelyi dolgozat írása, a 2. konzultációig „Felnőttképzési terv” házi feladat beadása elektronikusan az oktatónak.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy kialakításának módja: A beadott házi feladat adja az évközi jegy 50%-át, a másik 50% a zárthelyin szerezhető meg.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elégtelenre értékelt „Felnőttképzési terv” házi feladat a szorgalmi időszakban pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak első 10 munkanapjában csak a zárthelyi dolgozat pótolható, a házi feladat nem.


Frissítve: 10-10-13