Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPFS12NNM
  A tantárgy neve: Felnőttek szakképzése
  Szak: mérnöktanár
  Szakirány: gépészmérnök, had- és biztonságtechnikai mérnök, villamosmérnök, könnyűipari mérnök, mérnök informatikus, műszaki menedzser
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 1 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Simonics István
  Oktató(k) neve: Dr. Simonics István

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Az andragógia helye és szerepe.EA+GY
  2.A felnőttképzés szervezeti rendszere.EA+GY
  3.A felnőttképzés fő területei.EA+GY
  4.A képzési formák osztályozása.EA+GY
  5.Felnőttek tanulása, motiváció.EA+GY
  6.A felnőtt-oktatói szerepek és feladatok.EA+GY
  7.Célcsoport elemzésEA+GY
  8.Felnőttképzés módszertani alapjai, képzési ciklus.EA+GY
  9.Módszerek kiválasztásaEA+GY
  10.A képzés kivitelezéseEA+GY
  11.A képzés értékeléseEA+GY
  12.Képzésszervezés a gyakorlatbanEA+GY
  13.Zárthelyi dolgozat írásaEA+GY
  14.A félévi munka értékeléseEA+GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Dr Dinnyés János – Rakaczkiné Dr. Tóth Katalin – Lada László: Felnőttképzés. SZIE GTK, Gödöllő, 2001
  2. Simon Béláné: A felnőttek szakképzése. BDMF jegyzet, Bp. 1998
 4. Ajánlott irodalom

  1. Feketéné Szakos Éva: A felnőttek tanulása és oktatása új felfogásban. Akadémia Kiadó, Bp. 2002
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való megjelenés kötelező.
   A hiányzások száma max. két foglalkozás, 4 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A 10. hétig „Felnőttképzési terv” házi feladat beadása elektronikusan az oktatónak.
   A 13. héten zárthelyi dolgozat írása .

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az előadásokon és a gyakorlatokon való aktív részvétel, és a megfelelő szinvonalú házi feladat beadása. Az évközi jegy kialakításának módja: A beadott házi feladat adja az évközi jegy 50%-át. A másik 50% a zárthelyin szerezhető meg.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzásokról az igazolást az előadónak kell leadni.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A házi feladatot pótolni a vizsgaidőszakban nem lehet! A zárthelyi pótlására van egy alkalommal lehetőség.


Frissítve: 11-09-04