Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPGY11DLK
  A tantárgy neve: Gyakorlat
  Szak: Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány:
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 12 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Dr. habil Simonics István
  Oktató(k) neve: Dr. habil Simonics István

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A képzőhelyek látogatásának helye és szerepe a Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzésben. Szempontok összeállítása és értelmezése a képző intézmények látogatásához.L
  2.Nyelvvi képzést és vizsgáztatást biztosító képzőhely meglátogatása, konzultáció az intézmény munkatársaival.L
  3.izsgáztatást biztosító képzőhely meglátogatása, konzultáció az intézmény munkatársaival.L
  4.A gyakorlati képzőhelyi látogatások tapasztalatainak kiértékelése.L
 3. Kötelező irodalom

  1. Modláné Görgényi Ildikó (szerk) (2014): Kézikönyv a komplex szakmai vizsgák szervezéséhez, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest (Elektronikus elérhetőség: http://mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/kezikonyv-a-komplex-szakmai-vizsgak-szervezesehez-11856)
  2. TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA (2017), Oktatási Hivatal, Budapest (Elektronikus elérhetőség: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2017tavasz/utmutato_elnok_2017_maj_vegl.pdf)
  3. Kapcsolódó jogszabályok
 4. Ajánlott irodalom

  1. Gyakorlati képzést biztosító intézmények honlapjai
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon a részvétel kötelező. A megengedett hiányzás mértéke egy alkalom.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A hallgatók az első foglalkozáson szempontokat állítanak össze a képzőhelyek meglátogatásához. Ez összefoglalja azokat a területeket és feladatokat, amelyeket a képző intézmény a képzések megszervezése, előkészítése és lebonyolítása, valamint a vizsgaszervezések során megvalósít. A képző intézmények munkatársaival történő találkozás és szakmai konzultáció során, a hallgatóknak be kell kapcsolódni a kialakuló párbeszédekbe, kérdéseket kell megfogalmazni az elméleti ismeretek gyakorlati megvalósításakor felmerülő problémák tisztázása érdekében. Az utolsó foglalkozás előtt minden hallgató házi feladatként, írásos összefoglalót készít a tapasztalatokról, és a szakmai vagy nyelvizsgákra történő vizsgaelnöki felkészülés feladatairól.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy a foglalkozásokon mutatott aktivitás és a beadott házi feladat értékelése alapján alakítható ki.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A házi feladat csak a szorgalmi időszakban pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2018-03-09