Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPGY11NLK
  A tantárgy neve: Gyakorlat
  Szak: Gyakorlatvezető mentortanár - Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 12 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Tóth Béláné dr.
  Oktató(k) neve: Tóth Béláné dr.

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A mentori tevékenység tervezése a gyakorlatban.L
  2.A mentori tervezés részleteinek hallgatói prezentációi.L
  3.A mentori tervezés részleteinek hallgatói prezentációi.L
  4A mentori tervezés részleteinek hallgatói prezentációi.L
 3. Kötelező irodalom

  1. Hazel Hagger - Katharine Burn - Donald McIntyre: The School mentor Handbook. Essential skills and strategies for working with student teachers. Kogan Page London 1995. 110 p.
  2. Tóth Béláné: Mentori feladatok. 2012. Elektronikus forrás a Moodle-ban.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Clare Smale - Andrew Gibbons: Getting the most from mentoring. In: Teaching Expertise magazine, Issue 1 Autumn 2003. http://www.teachingexpertise.com/articles/mentoring-227
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatokon a részvétel kötelező. Legfeljebb egy konzultációs alkalomról való hiányzás engedhető meg.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Az írásbeli feladat beadása mellett a félév elején rögzített ütemezés szerint a mentorálási terv egy kiválasztott részének szóbeli bemutatása. A portfólió beadásának határideje az utolsó foglalkozás.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A mentorálási gyakorlat komplex terve (portfólió). Összesen 12-15 oldal.
   A portfólió részei:
   • A tanárjelölt heti órarendje a mentorálás első, második és harmadik fázisában.
   • A mentor bemutató órájának terve
   • Megfigyelési szempontok az elemzéshez
   • Mentori kérdések terve a tanárjelölt óráját megelőző megbeszéléshez, a tanárjelölt órájához kapcsolódó megfigyeléshez, óraelemzéshez
   • A tanárjelölt lehetséges részeredményei és ezek megerősítésének terve
   • Kollaboratív tanítási terv
   • A mentor tanítási szakértelmének bemutatása
   • A tanárjelölt önértékelésének támogatása

   Évközi jegy: az írásbeli feladat és a szóbeli bemutatás átlaga.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elégtelenre értékelt írásbeli feladat a szorgalmi időszakban pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen évközi jegy a vizsgaidőszak 10. napjáig javítható.


Frissítve: 2012-06-01