Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPIH11ELK
  A tantárgy neve: Oktatási-nevelési intézmény hatékonysága
  Szak: Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány:
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 15 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 7
  Tantárgyfelelős neve: Dr. habil Simonics István
  Oktató(k) neve: Dr. habil Simonics István

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Az igazgató és az iskolavezetés minőségeGY
  2.Hallgatói prezentációk bemutatása a kiválasztott témakörökből:
  Tanári testület minősége
  Szülők elégedettsége
  Tanulók elégedettsége
  Fenntartó elégedettsége
  GY
  3.Hallgatói prezentációk bemutatása a kiválasztott témakörökből:
  Tanári testület minősége
  Szülők elégedettsége
  Tanulók elégedettsége
  Fenntartó elégedettsége
  GY
  4.Hallgatói prezentációk bemutatása a kiválasztott témakörökből:
  Tanári testület minősége
  Szülők elégedettsége
  Tanulók elégedettsége
  Fenntartó elégedettsége
  GY
  5.Hallgatói prezentációk bemutatása a kiválasztott témakörökből:
  Tanári testület minősége
  Szülők elégedettsége
  Tanulók elégedettsége
  Fenntartó elégedettsége
  Félév zárása
  GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Cs. Nagy Gábor-Márkus Edina-Pecsenye Éva-Szűcs Edit-Schmidt Anna (2015): A nevelési-oktatási intézmények hatékonysága, az integráció kérdései, Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ (Elektronikus elérhetőség: http://bit.ly/1Q9zZoX)
 4. Ajánlott irodalom

  1. Baráth Tibor (1997): Hatékonyságmodellek a közoktatásban, József Attila Tudományegyetem Pedagógia Tanszék, Szeged
  2. Halász Gábor (szerk.) (1997): Az oktatás minősége és az önkormányzati oktatásirányítás, Okker Kiadó - Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ, Budapest
  3. Bush, T. (1998): A menedzsment fontossága az oktatásban In: Balázs Éva (szerk.): Oktatásmenedzsment. Okker Kiadó, Budapest
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon a részvétel kötelező. Legfeljebb egy foglalkozásról való hiányzás megengedett.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   dolgozzák fel. A feldolgozott résztémaköröket minden hallgató előadás keretében mutatja be, amelyet az egész csoport megvitat és közösen értékel. A hallgatók előadásaikhoz háttéranyagokat készítenek és gyűjtenek. A félév során bemutatott előadások és a háttéranyagok az egész csoport rendelkezésére állnak.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A gyakorlatokon való aktív részvétel, hatékony csoportmunka, megfelelő színvonalú előadás bemutatása, háttéranyagok készítése, az elkészített dokumentumok határidőre történő beadása.
   Az évközi jegy kialakításának alapját a csoportmunka, a bemutatott előadás és a hozzá kapcsolódó háttéranyagok benyújtása adja; ezt a gyakorlatokon tanúsított aktivitás módosíthatja.
   Amennyiben a hallgató három előadáson nem vesz részt, az évközi jegy letiltható.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az előadások elkészítése és bemutatása csak a szorgalmi dőben, az utolsó foglalkozásig pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2018-03-09