Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPIK11ELK
  A tantárgy neve: Közoktatási intézmény- és környezete
  Szak: Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány:
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 25 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 7
  Tantárgyfelelős neve: Dr. habil Simonics István
  Oktató(k) neve: Dr. habil Simonics István

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Az oktatás társadalmi és gazdasági környezete
  Csapatok kialakítása, témaválasztás
  EA
  2.A közoktatás irányításaEA
  3.A közoktatás finanszírozásaEA
  4.A közoktatás minősége és eredményességeEA
  5.Oktatási Hivatal
  Nyilvántartási rendszerek
  EA
  6.Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési HivatalEA
  7.felvi.hu Minden, ami felsőoktatás
  Dolgozat írása
  A félév értékelése és zárása
  EA
 3. Kötelező irodalom

  1. Balázs Éva, Kocsis Mihály, Vágó Irén (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2010. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2011.
  2. Kapcsolódó jogszabályok
  3. Az intézmények honlapjai
 4. Ajánlott irodalom

  1. Dr. Szüdi János: A nem önkormányzati közoktatási intézmények alapítása Okker Kiadó Zrt. 2001 ISBN: 978963922846x
  2. Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért 2008 Szerkesztette: Fazekas Károly, Köllô János, Varga Júlia ECOSTAT Budapest 2008
  3. Az intézmény és környezete, helyzetelemzés, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2011. (Elektronikus elérhetőség: http:mag.ofi.hu/download.php?docID=2438)
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon a részvétel kötelező. A megengedett hiányzás mértéke két alkalom.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   A félév során, a hallgatók a tantárgy kiválasztott témaköreit csapatmunkában dolgozzák fel. A feldolgozott résztémaköröket minden hallgató előadás keretében mutatja be - előre egyeztetett időpontban -, amelyet a csoport megvitat és közösen értékel. A hallgatók előadásaikhoz háttéranyagokat készítenek és gyűjtenek. A félév során bemutatott előadások és a háttéranyagok a csoport rendelkezésére állnak. Az utolsó előadás során dolgozat írása.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Az előadásokon való aktív részvétel, hatékony csapatmunka, megfelelő szinvonalú előadás bemutatása, háttéranyagok készítése, az elkészített dokumentumok határidőre történő beadása.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Határidőre be nem mutatott előadás, és a be nem adott háttéranyagok, ill.az elégtelenre értékelt előadás pótlására csak a szorgalmi időszakban van lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Írásbeli vizsga

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Legalább közepesre értékelt előadás, és legalább közepesre megírt dolgozat esetében, a vizsgajegy kialakításának módja: előadás és benyújtott dokumentumok, háttér anyagok 50%, a másik 50% a dolgozat eredménye.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2018-03-09