Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPKK11NLK
  A tantárgy neve: Konfliktuskezelés
  Szak:
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 6 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Suplicz Sándor
  Oktató(k) neve: Suplicz Sándor

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A konfliktuskezelés elmélete. Esetmegbeszélő csoportfoglalkozás.Gy
  2.Esetmegbeszélő csoportfoglalkozás.Gy
 3. Kötelező irodalom

 4. Ajánlott irodalom

 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való megjelenés kötelező. Legfeljebb egy hiányzás engedhető meg.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Aktív részvétel a gyakorlatokon. Dolgozat. Egy jól vagy rosszul megoldott saját iskolai konfliktus elemzése. Terjedelme 6-8000 karakter. A dolgozat beadási határidelje: a második foglalkozást követő hét péntekén. A feladatot az oktató egyetemi email címére kell elküldeni. Az évközi jegy kialakításánál 50-50% ban szerepel a gyakorlati aktivitás és a dolgozat. A félév 51% os teljesítéstől elfogadható.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A foglalkozás az "MA" levelező tagozatos mérnöktanár képzés esetmegbeszélő csoportjában pótolható, amennyiben a félév során erre lehetőség nyílik.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak 10. munkanapjáig késedelmesen leadható a dolgozat.


Frissítve: 2011-12-09