Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPKTV1NLB
  A tantárgy neve: Kultúrtörténet
  Szak: BSc műszaki szakoktató
  Szakirány: gépész
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 10 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Szekér Nóra
  Oktató(k) neve: Dr. Szekér Nóra

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1Kultúrtörténet alapfogalmai, az európai kultúra alapjaiEA
  2Az ókor kultúrtörténeteEA
  3Középkor világképe és a középkori kultúra hanyatlása, a reformáció és következményeiEA
  4Középkor világképe és kultúrtörténeti sajátosságaiEA
  5Modernizáció, Zárthelyi dolgozatEA
 3. Kötelező irodalom

  1. Elektronikus formában elérhető órai jegyzet
 4. Ajánlott irodalom

  1. Lederer Emma, Egyetemes művelődéstörténet, Bp., Holnap 2007.
  2. Kósa László (szerk.), Magyar művelődéstörténet, Bp., Osiris 2006
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke két alkalom, összesen 4 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Egy zárthelyidolgozat megírása a félév utolsó óráján..

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   A megfelelő számú órán való jelenlét, illetve legalább egy elégséges zárthelyi dolgozat teljesítése.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy a dolgozatra kapott érdemjegy alapján kerül meghatározásra.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi dolgozat a vizsgaidőszak első 10 napján, megbeszélés szerint pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Megajánlott jegy szerzésére nincs lehetőség.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Elégtelen évközi jegy javítására a vizsgaidőszak első 10 napján van lehetőség.


Frissítve: 10-10-13