Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPMA11NLM
  A tantárgy neve: Matematika I
  Szak: mérnöktanár MA, kiegészítő mérnöktanár MA
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 6 óra előadás 6 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: v
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Kárász Péter
  Oktató(k) neve:

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A statisztikai minta fogalma, feldolgozása.
  A statisztikai függvény fogalma.
  Tapasztalati jellemzők.
  A rendezett minták elmélete. Gyakorló feladatok. Tudásellenőrzés tervezése.
  EA
  2.Becsléselmélet. A becslés fogalma, tulajdonságai, módszerei, megbízhatósága.
  Konfidenciaintervallumok.
  Statisztikai hipotézisek vizsgálata. Gyakorló feladatok. Feladat tervezés.
  EA
  3.Félévközi tudásellenőrzés I.
  A statisztikai próba fogalma.
  Paraméteres próbák (u-próba, t-próba, F-próba, Welch-próba, Bartlett-próba).
  Gyakorló feladatok. Önálló témafeldolgozás.
  GY
  4.Félévközi tudásértékelés II. A minőség-ellenőrzés statisztikai módszerei.
  Nemparaméteres próbák (illeszkedésvizsgálat, homogenitásvizsgálat, függetlenségvizsgálat). Az önállóan feldolgozott anyag beadása.
  GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Szelezsán J.:
   Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
   LSI Informatikai Oktatóközpont,
   Budapest 2002
  2. Szelezsán J.: Matematika példatár
   LSI Oktatóközpont
 4. Ajánlott irodalom

  1. Lukács O.: Matematikai statisztika (Példatár)
   Műszaki Könyvkiadó, Budapest 2002
  2. Vincze I.: Matematikai statisztika ipari alkalmazásokkal
   Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1974
  3. Obádovics J. Gy.: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
   Scolar K., Budapest 1995
  4. Reimann J. - Tóth J.: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
   Tankönyvkiadó, Budapest 1992
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon és gyakorlatokon való megjelenés kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Félévközi tanulmányi ellenőrzés a 3. és 4. konzultáción.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Az a hallgató, aki egyik tanulmányi ellenőrzésen sem vesz részt, "letiltást" kap, amely nem pótolható.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Az írásbeli vizsga értékelése:
   0 - 39%: elégtelen
   40 - 54%: elégséges
   55 - 69%: közepes
   70 - 84%: jó
   85 -100%: jeles

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   A félév során nyújtott teljesítmény alapján megajánlott vizsgajegy a tényleges vizsgát kiválthatja.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: