Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPME11NLK
  A tantárgy neve: Pedagógusok pedagógiai tudása
  Szak:
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 10 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Fűzi Beatrix
  Oktató(k) neve: Fűzi Beatrix, Tomory Ibolya

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A pedagógiai tudás értelmezése. A pedagógiai tudás felépítése és jelentősége a tanári munka minőségében. Az elmélet és gyakorlat viszonya, összekapcsolásának lehetőségei.Gy
  2.A pedagógusok tudásának (és gondolkodásának) feltárási lehetőségei, kutatási eszközei és felhasználásuk a mentori tevékenységben. A pedagógiai tudás fejlesztésének módszerei.Gy
  3.Esettanulmányok elemzése és a mentorjelöltek által felvetett esetek feldolgozása.Gy
 3. Kötelező irodalom

  1. Falus I. és mtsi. (2001): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
  2. Szivák Judit (2002): Pedagógusok gondolkodásának kutatási módszerei. Műszaki Könyvkiadó, Budapest
  3. Vámos Ágnes (2003): Metafora a pedagógiában. Gondolat Kiadó, Budapest
 4. Ajánlott irodalom

  1. Vámos Ágnes (2008): A kezdő tanár mint hős; a mese és pedagógiai felhasználása. Iskolakultúra, No. 1-2. pp. 24-38.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való megjelenés kötelező. Legfeljebb egy hiányzás engedhető meg.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Házidolgozat, melynek leadási határideje az utolsó konzultáció.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A mentorjelöltek két-három szabadon választott eszközzel feltárják egy pedagógus pedagógiai tudását, gondolkodását és házidolgozatban elemzik azokat a mentor, a mentorálás szemszögéből, továbbá fejlesztő feladatokat dolgoznak ki a vizsgált tanár számára. A dolgozat kb. 8 ezer karakter terjedelemben készül és a tudás feltárásának dokumentumait csatoltan tartalmazza.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak 10. munkanapjáig késedelmesen leadható a dolgozat.


Frissítve: 2015-09-01