Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPMF11NLK
  A tantárgy neve: Szakterületi, szakmódszertani fejlődési irányok
  Szak: Gyakorlatvezető mentortanár - Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 12 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 4
  Tantárgyfelelős neve: Tóth Béláné dr.
  Oktató(k) neve: Tóth Béláné dr.

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Tananyagok tudomány- és tantárgytörténeti fejlődésének vizsgálata.GY
  2.Hallgatói prezentációk a saját szakterületek fejlődésének bemutatására.GY
  3.A képi bemutatás módszerének fejlődése. Az ábrák főbb jellemzői. A képi részletek elrendezése és ábrává építése.GY
  4.Az ábrák magyarázó erejének fokozása. A tanulói/hallgatói közreműködés ösztönzése.GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Tóth Béláné - Tóth Péter: Oktatástechnológia és multimédia. Ligatura, 2009. 151 p.
  2. Tóth Béláné: Az ábrák szerepe a tanulásban. Veszprém, OOK, 1986. 148 p.
  3. Tóth Béláné: A gépészeti ismeretek tantárgycsoport vizsgálata. Szakképzés és nevelés, 1986. 138-164. p.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Lowe, R.: Successful Instructional Diagrams. London, Kogan Page Ltd. 1993. 138 p.
  2. Davies,I.K.: Instructional Technique. New York, McGraw - Hill Book Company, 1981. 369 p.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A gyakorlatokon a részvétel kötelező. Legfeljebb egy konzultációs alkalomról való hiányzás engedhető meg.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Határidők: a 3. konzultációig a "Saját szakterület fejlődésének feltárása" , a 4. konzultációig az "Ábratervezési feladat" beadása. Az utolsó konzultáción elektronikus formában teszt kitöltése. A feladatok beadásának módja: papíralapú és elektronikus változat (mindkettő beadandó).

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A gyakorlatokon való aktív részvétel és megfelelő szinvonalú házi feladat beadása. Az évközi jegy kialakításának módja: a beadott két házi feladat és a teszt eredményének átlaga képezi a félévközi jegy alapját.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elégtelenre értékelt házi feladat a szorgalmi időszakban pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak első 10 munkanapjában csak a teszt megírása pótolható, a házi feladatok nem.


Frissítve: 2013-01-29