Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPMIV1NNB
  A tantárgy neve: Munkaerő-piaci ismeretek
  Szak: Bsc mérnök
  Szakirány:
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 1 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Holik Ildikó Katalin
  Oktató(k) neve: Dr. Holik Ildikó Katalin

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A félév követelményeinek ismertetése. Munkaerő-piaci alapfogalmak.GY
  2.Munkaerő-piaci trendek. A mai magyar munkaerőpiac sajátosságai, szereplői.EA
  3.Kereslet és kínálat a munkaerőpiacon.EA
  4.A munkanélküliség kérdése, elhelyezkedési esélyek, a munkahely megtartásának problémája, munkajogi kérdésekEA
  5.Pályakezdők, fiatalok és diplomások a munkaerőpiacon, igények és elvárások.GY
  6.Pályaorientáció, karriertervezés.GY
  7.Álláskeresési technikák, információforrások.GY
  8.Önéletrajz, kísérőlevél, portfólió, állásinterjú.GY
  9.Europass dokumentumok (önéletrajz, nyelvi útlevél, oklevélmelléklet, bizonyítvány-kiegészítő, mobilitási igazolvány).EA
  10.A munkaerő-piaci esélyek javítása, az egész életen át tartó tanulás, iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli felnőttképzés, szakképzés. Formális, non-formális és informális tanulás.EA
  11.A munkaerő-piaci képzések sajátosságai, céljai, típusai. Foglalkoztatási célú képzések, vállalati képzések, egyéb tanfolyami képzések.EA
  12.A munkaerő-piaci képzések célcsoportjai, intézményei. A munkaerő-piaci képzések jogi szabályozása és finanszírozási rendszereEA
  13.Zárhelyi dolgozatGY
  14.A félév értékeléseGY
 3. Kötelező irodalom

  1. Bánhidyné Szlovák Éva (szerk.): Munkaerőpiaci értéknövelő ismeretek. Apertus Közalapítvány, Budapest, 2003.
  2. Galassi Péter-Varga Júlia: Munkaerőpiac és oktatás. MTA KTI, Budapest, 2005.
  3. Pintér Zsolt: Az álláskeresés enciklopédiája : hogyan csináljunk karriert? : kézikönyv álláskeresőknek, állásváltoztatás, pályamódosítás vagy pályaválasztás előtt állóknak. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2011.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Kaszás Judit. Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás, karrier-tanácsadás. Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ, Budapest, 2006.
  2. Marosán György: Álláskeresés - Hivatás - Karrier : hogyan kutatható fel és szerezhető meg a perspektívát adó (első) állás? Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest, 1998.
  3. Veruki, Peter: A 250 leggyakoribb állásinterjú-kérdés. Alexandra Kiadó, Pécs, 2000.
  4. Zsigmond Csaba-Szép Zsófia: Munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák. EKTF Líceum Kiadó, Eger, 1998.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel kötelező. A megengedett hiányzások mértéke 3 alkalom, összesen 6 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Házi feladat készítése (megadott tartalmi és formai követelmények alapján), a beadási határidő a 10. hét órája. A 13. héten a hallgatók zárthelyi dolgozatot írnak a félév során feldolgozott ismeretekből.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy az önállóan elkészített házi feladatra, valamint a zárthelyi dolgozatra kapott érdemjegy átlaga. Mindkét eredménynek el kell érnie az elégséges (2) szintet ahhoz, hogy a hallgató a félév végén érdemjegyet kaphasson.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A hiányzások nem pótolhatók. Az elégtelenre értékelt házi feladat a szorgalmi időszakban javítható. A sikertelen vagy meg nem írt zárthelyi dolgozat a félév utolsó óráján, a 14. héten pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az elégtelen évközi jegy a vizsgaidőszak 10. napjáig javítható zárthelyi dolgozat megírásával. A házi feladat beadására a vizsgaidőszakban nincs lehetőség.


Frissítve: 2014-06-26