Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPMK11NLK
  A tantárgy neve: Információs és kommunikációs technológiák
  Szak: Gyakorlatvezető mentortanár - Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 10 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Tóth Péter
  Oktató(k) neve: Dr. Tóth Péter, Duchon Jenő

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1Az értékelés informatikai eszközei I.L
  2Az értékelés informatikai eszközei II.L
  3A projekt-, esemény- vagy munkamenedzselés online eszközeiL
  4Az online kapcsolattartás eszközeiL
  5A közös munka offline eszközeiL
 3. Kötelező irodalom

  1. Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér, Tóth Péter, Főző Attila László (szerk): A 21. század iskolája.  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 2008. (http://download.microsoft.com/documents/hun/learning/books/21.szazad.pdf)
  2. A tárgy Moodle kurzusában elhelyezett források.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Barabási Albert-László - Behálózva (ISBN:9789632271415)
  2. Forgó Sándor, Hauser Zoltán, Kis-Tóth Lajos: Médiainformatika. Eger, Líceum Kiadó, 2001. 
  3. IKT - MOZAIK : Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához. [online] Bp. : Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2010. In : OFI. Bp. : Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet [2010.12.03]http://www. ofi.hu/kiadvanyaink/ikt-mozaik-color
  4. Kerekes Pál : Az elektronikus könyv. Budapest : Ad Librum Kiadó, 2010.
  5. Kovács Ilma : Az elektronikus tanulásról. Holnap Kiadó Kft., 2007.
  6. Kőfalvi Tamás : E-tanítás : Információs és kommunikációs technológiák a közoktatásban.Bp. : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való részvétel kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   1. Tanulói teszt vagy kérdőív komplex kiértékelése (Terjedelem: min. 4 oldal)
   2. Tanulásmenedzsment és online kommunikáció (Terjedelem: min. 4 oldal)
   3. Aktivitás az online kurzusban

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   -

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A három évközi feladat matematikai átlaga.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A szorgalmi időszak végéig a hiányzó, vagy el nem fogadott feladat pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   -

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   -


Frissítve: 2012-06-12