Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPMK22NLM
  A tantárgy neve: Szakmódszertan II.
  Szak: mérnöktanár
  Szakirány: könnyűipari
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 6 óra előadás 6 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Tóth Béláné dr.
  Oktató(k) neve: Tóth Béláné dr.

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Gépszerkezettani jellegű tantárgyak a szakképzésben.
  A tantárgyi célokat befolyásoló tényezők.
  A tantárgyak helye és szerepe a középfokú szakképzés tantárgyi rendszerében. A tantárgykörök tanítása során fejlesztendő képességek és készségek.
  A képzési tartalom általános felépítése és a tananyag elrendezésének elvei. A gépszerkezettani jellegű tantárgyak tanításának sajátosságai.
  EA
  2.Mikrotanítások.GY
  3.A gépelemek tanítás folyamata, megszervezése és módszerei. Feladatrendszeres és programozott tananyag-feldolgozás. A tanulók gépelemek tudásának ellenőrzése és értékelése. Tantárgytesztek készítése és értékelése.
  Felkészülés az órákra, tanmenet- és óravázlat készítés.
  EA
  4.Mikrotanítások.GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Tóth Béláné: A gépelemek tanításának módszertani kérdései (jegyzet)
   BL-335
 4. Ajánlott irodalom

  1. Szabó István: A gépelemek alapjai (tankönyv)
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon való megjelenés kötelező. A megengedett hiányzás mértéke 1 alkalom.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   1. Mikrotanításhoz óra- és táblavázlat készítése kötelező. A beadás határideje a mikrotanítás időpontja. 2. Tantárgyteszt készítése választott gépszerkezettan fejezethez. A beadás határideje az utolsó óra kezdete. 3. Zárthelyi dolgozat írása a tantárgy anyagából az utolsó órán.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Az évközi jegy az önállóan elkészített két feladatra és a zárthelyi dolgozatra adott jegyek számtani átlaga.

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A sikertelen zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszakban újra megírható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   Az évközi jegy a vizsgaidőszak 10. munkanapjáig pótolható.


Frissítve: 10-12-17