Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPMM11DLK
  A tantárgy neve: Pedagógusképzés megújítása
  Szak: Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 6 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Simonics István
  Oktató(k) neve: Dr. Simonics István

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A hazai tanárképzés a nyolcvanas, kilencvenes években.EA
  2.A pedagógusképzés megújítása Magyarországon.
  Pedagógus-életpályamodell.
  EA
 3. Kötelező irodalom

  1. Simonics István (2016): A pedagógusképzés megújítása. Sorozatszerkesztő: Tóth Péter Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, 21. kötet, Kiadó: Typotop Kft., Budapest, ISBN 978-615-80494-2-9, ISSN 2498-7123, 73. o.
  2. Dr. Simonics István (2015): A pedagógusképzés megújítása. Elektronikus elérhetőség: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_a_pedagoguskepzes_megujitasa/adatok.html
  3. Kapcsolódó jogszabályok, letölthető a Nemzeti Jogszabálytárból. Elektronikus elérhetőség: http://www.njt.hu/
 4. Ajánlott irodalom

  1. Lukács Péter (szerk.): A pedagógusképzés megújításához I. Kötet, 129 o. Készült az Oktatási Minisztérium megbízásából, 2002. május Elektronikus elérhetőség: www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=kutatasok/60
  2. Kopp Erika (szerk.): A pedagógusképzés megújítása, Gondolat Kiadó, 2006. 162 o.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon a részvétel kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Az utolsó konzultáción dolgozat írása.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Az előadásokon aktív részvétel. Amennyiben a hallgató egyik előadáson sem vesz részt, az aláírás megtagadható.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Egy alkalommal történő hiányzás esetén, az oktatóval konzultáció alapján házi feladat készíthető.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Írásbeli vizsga

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Legalább közepesre értékelt dolgozat esetén adható megajánlott jegy.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2017-02-14