Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPMM11NLK
  A tantárgy neve: Pedagógusképzés megújítása
  Szak: Gyakorlatvezető mentortanár - Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 6 óra előadás 0 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: vizsga
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Simonics István
  Oktató(k) neve: Dr. Simonics István

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A hazai tanárképzés a nyolcvanas, kilencvenes években.EA
  2.A pedagógusképzés megújítása Magyarországon.
  Pedagógus-életpályamodell.
  EA
 3. Kötelező irodalom

  1. Kopp Erika (szerk.): A pedagógusképzés megújítása, Gondolat Kiadó, 2006. 162 o.
  2. Lukács Péter (szerk.): A pedagógusképzés megújításához I. Kötet, 129 o. Készült az Oktatási Minisztérium megbízásából, 2002. május www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=kutatasok/60 [Letöltés: 2013.január 6.]
 4. Ajánlott irodalom

 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Az előadásokon a részvétel kötelező.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Házi feladat elkészítése és beadása az utolsó konzultációig elektronikusan az oktatónak. Az utolsó konzultáción dolgozat írása.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   Az előadásokon aktív részvétel, a házi feladat legalább elégséges szinvonalú teljesítése.

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Az elégtelenre értékelt házi feladat a szorgalmi időszakban pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   Írásbeli vizsga

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   Legalább közepesre értékelt házi feladat és dolgozat esetén adható megajánlott jegy.

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja


Frissítve: 2013-02-06