Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPMM11NLM
  A tantárgy neve: Mérés és minőség
  Szak: MA mérnöktanár
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 8 óra előadás 8 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: é
  Megszerezhető kredit: 3
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Pentelényi Pál
  Oktató(k) neve: Dr. Makó Ferenc

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A minőség fogalom értelmezése a nevelés, az oktatás és a szakképzés területén. A minőség kritériumai-, minőségfejlesztési irányzatok. A nevelés, oktatás, képzés minőségének indikátorai, azok mérési módszerei. A pedagógiai mérés, mint kvantitatív diagnosztikus eljárás, módszerek és eszközök. Jelentősebb hazai és nemzetközi közoktatási- és szakképzési diagnosztikus mérések (OECD, COMENIUS-, SZMBK felmérések) szerepe az oktatás-minőségfejlesztésében.E
  2.A COMENIUS 2000 I-II-III. intézményi- és fenntartói minőségbiztosítási modell. Az intézményi minőségirányítási program (IMIP). Az EFQM modell szakképzési változatának alkalmazása. A mérnökpedagógia munka minden területére kiterjedő folyamatos minőségfejlesztés kialakítása és a különböző pedagógiai mérések gyakorlati alkalmazása.GY
  3.Önértékelés-, külső értékelés az egyes minőségirányítási rendszerekben. Az oktatási folyamat szereplőinek bevonása a mérési és minőségfejlesztési feladatokba, együttműködésük
  megszervezése. A diagnosztikus és fejlesztő értékelés eljárásainak rutinszerű alkalmazása. A tanulók részvételének elősegítése a saját teljesítményük értékelésében. Az iskola szervezetfejlesztési, innovációs és minőségfejlesztési munkájában történő eredményes részvétel kompetenciái.
  E
  4.Oktatás-minőségfejlesztési modellek (SZÖM, KMD,) bevezetése, megvalósítási folyamata, értékelési technikái. Minőség Díjak Az EFQM és a teljes körű minőségirányítás (TQM) értékelési folyamatai. ISO szabványok szerinti minőségirányítás. Az EQARF és a CQAF bemutatása. Problémamegoldó folyamatok és modellek. Minőségügyi összehasonlító vizsgálatok.GY
 3. Kötelező irodalom

  1. Falus, I. – Ollé, J.: Statisztikai módszerek pedagógusok számára. OKKER Kiadó, Budapest, 2000.
  2. Kadocsa László: TQM I-II. Fontsy PTH - DUF, Dunaújváros 2003.
  3. Michael Barber- Mona Moursed: Mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének hátterében. McKensey & Company, 2007.
  4. Molnárné Stadler Katalin-Králik Tibor: Az egységes minőségirányitási rendszer bevezetése. NSZFI, Budapest, 2009.
  5. Selmeczy Iván: Az európai országokban alkalmazott szakképzési indikátorok. MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet, Budapest, 2007.
 4. Ajánlott irodalom

  1. Fazekas Károly- Köllő János- Varga Júlia: Zöld Könyv a magyar közoktatás megújításáért. ECOSTAT, Budapest, 2008.
  2. Fehérvári Anikó (szerk.):Szakképzés és lemorzsolódás. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Budapest, 2008. ISBN: 978-963-682-627-7
  3. Koczor Zoltán: Minőségirányítási rendszerek fejlesztése. Budapest : TÜV RheinlandInterCert, 2004. ISBN: 963-214-024-9Nagy Imre: Minőségbiztosítás. Műszaki Könyvkiadó, 2001.
  4. Kristály Mátyás: Minőségirányítási alapismeretek. Budapest : OKKER, 2001. ISBN: 963- 9228-45-1
  5. Nádráné Tóth Borbála (szer.): KMD Önértékelési segédlet. NSZFI, Budapest, 2002.
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A konzultációkon történő megjelenés kötelező. A megengedett hiányzás mértéke egy konzultációs alkalom, összesen 4 óra.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   - Zárthelyi dolgozat a 2. konzultáción az első konzultáció ismeretanyagából. - Pedagógiai mérési feladat kidolgozása a 2. konzultáción. - Képzés minőségfejlesztési terv kidolgozása a 4. konzultáción.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   kítása a
   feladatok súlyozásával történik (ZH:30%, Méréses feladat kidolgozása:30%, Minőségfejlesztési
   terv:40%).

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszakban az oktatóval egyeztett időontban pótolható.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak 10. munkanapjáig csak az évközi írásbeli feladatok kidolgozása pótolható. A félévközi jegy kialakításának többi komponensét csak a szorgalmi időszakban lehet teljesíteni.


Frissítve: 10-10-14