Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPMMV1NNB
  A tantárgy neve: Multimedia and eLearning (in English)
  Szak: Bsc mérnök
  Szakirány: minden
  Tagozat: nappali
  Óraszám: 1 óra előadás 4 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: practical grade
  Megszerezhető kredit: 10
  Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Péter Tóth
  Oktató(k) neve: Prof. Dr. Péter Tóth

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.Introduction. Theoretical approaches of the multimedia and eLearning.EA
  2.Writing a corporate web site. Creating blogs and podcasts. Web writing tips from usability expertsEA
  3.Optimizing text for web search engines. Defining the user with use cases and user scenarios. Dealing with web editorsEA
  4.Models and equipment of developmentEA
  5.Software for writing and editing interactive media content. Text in multimediaGY
  6.Software for writing and editing interactive media content. GraphicsGY
  7.Software for writing and editing interactive media content. GraphicsGY
  8.Software for editing interactive media content. Video. Case study I.GY
  9.Software for organizing and writing interactive media content. Video. Case study IIGY
  10.Software for organizing and writing interactive media content. Sound. Project work IGY
  11.Script formats for all types of multimedia and web projects. Animation. Project work IIGY
  12.Software for organizing and writing interactive media content. Project work IIIGY
  13.Project presentationGY
  14.DisseminationGY
 3. Kötelező irodalom

  1. Timothy Garrand: Writing for Multimedia and the Web: Content Development for Bloggers and Professionals. CRC Press, 2006
  2. Er. Rachit Garg: Multimedia. S. K. Kataria and sons, 2014
  3. Richard E. Mayer: Multimedia learning. Cambridge University Press, 2009
 4. Ajánlott irodalom

  1. Tay Vaughon: Multimedia-Making it Work. McGraw-Hill Education, 2014
  2. Nigel Chapman & Jenny Chapman: Digital Multimedia. Wiley, 2009
 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   Participation in the courses is required. The rate of absenteeism is allowed a total of 2 to 4 hours session.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Presentation a home made presentation in the classroom, and a written exam.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

   -

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   Assessment method:
   - An essay of 1000 words investigating the use of ICT within a course or some other specific teaching and learning context. In the essay students analyze the impact of the tools and theories introduced during the course in their own teaching and make a course plan including pedagogically relevant use of eLearning tools. Additionally, the student will create a narrative describing the learner’s own relation to e-literacy, online culture and online social interaction using eLearning tools of their choice (pictures, video, social media etc.).
   - Four “mini-projects” aimed at developing skills in use of ICT to support learning (1000 words or equivalent). Mini-projects correspond to the activities and learning tasks in each of the four sub-modules (see detailed syllabus).

   The semester mark consist of the follows:
   - Preparation of Project: 60%
   - Presentation of Project: 40%

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   Preparation to be replaced before the end of semester.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

   -

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

   -

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   First 10 workdays of examination period


Frissítve: 2016-09-01