Tantárgykövetelmény

 1. A tantárgy általános adatai

  A tantárgy NEPTUN kódja: TMPMN11NLK
  A tantárgy neve: Multikulturális nevelés
  Szak:
  Szakirány: minden
  Tagozat: levelező
  Óraszám: 0 óra előadás 10 óra tantermi gyakorlat 0 óra labor
  Követelmény: évközi jegy
  Megszerezhető kredit: 2
  Tantárgyfelelős neve: Dr. Szekér Nóra
  Oktató(k) neve: Fűzi Beatrix, Tomory Ibolya

 2. Oktatott témakörök

  FoglalkozásTémaTípus
  1.A kultúra és a hatékony oktatás, nevelés közötti összefüggések. Pl. a tanári tekintély alapja, az elfogadott oktatási-nevelési módszerek, az iskola küldetése, stb.
  Nevelés a természeti népek körében.
  Gy
  2.A nyugati kultúrkör és a közelkelet neveléssel, oktatással összefüggő sajátosságai. (pl. keresztény, zsidó, muzulmán hagyományok)Gy
  3.Oktatás és nevelés a keleti kultúrkörben. (pl. India, Kína)Gy
  4.Zárthelyi dolgozat megírása és értékeléseGy
 3. Kötelező irodalom

 4. Ajánlott irodalom

 5. Tantárgyi követelmények

  1. A foglalkozásokon való részvétel előírásai

   A foglalkozásokon való megjelenés kötelező. Legfeljebb egy hiányzás engedhető meg.

  2. A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése

   Zárthelyi dolgozat az utolsó konzultáción a foglalkozások és az önállóan feldolgozott szakirodalom anyagából.

  3. Az aláírás teljesítésének feltételei

  4. Az évközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja

   A zárthelyi dolgozat megírása legalább elégséges szinten (minimum 55%-os teljesítmény elérése).

  5. A hiányzások, az elégtelen gyakorlati foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése

   A zárthelyi dolgozat pótlására/javítására a szorgalmi időszak utolsó hetében egy alkalommal nyílik lehetőség.

  6. A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)

  7. Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei

  8. A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja

   A vizsgaidőszak első 10 munkanapjának valamelyikén egy alkalommal pótolható/javítható a zárthelyi dolgozat.


Frissítve: 2015-09-01